Коментари: 7 коментара

ЦПО “БОГОЯ” стартира курсове за придобиване на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Център за професионално обучение “Богоя” организира курсове за придобиване на I /първа/, II /втора/ и III /трета/ степен на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.   Курсовете са с продължителност между Прочетете повече

Коментари: 1 коментар

Национален конкурс „С РИТЪМА НА МЛАДОСТТА – ВЪВ ВИХЪРА НА ТАНЦА“ 2018

Национален конкурс „С РИТЪМА НА МЛАДОСТТА – ВЪВ ВИХЪРА НА ТАНЦА“ 2018 се организира от Сдружение „Училищно настоятелство при ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „Богоя“ – Варна“, с подкрепата: EUGENE PERMA PROFESSIONNEL, HELEN SEWARD – Bulgaria, Gel.It.Up-Nail Прочетете повече

Коментари: Няма коментари

Обучение по Микроблейдинг

                Център за професионално обучение “Богоя” ви предлага 3- дневно обучение по Японския метод /микроблейдинг/- полутрайна апликация на пигменти с микро игли, чрез които се рисуват тънки 3-D Прочетете повече

Коментари: Няма коментари

Център за професионално обучение “Богоя” провежда обучения по професионални квалификации и ключови компетентности по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., схема “Активни”, схема “Ново работно място” или схема “Обучение и заетост за младите хора”

      Ако вашата организация е бенефициент по проект към ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. схема „Активни” , „Ново работно място” или “Обучение и заетост за младите хора”.     Прочетете повече