Коментари: 7 коментара

ЦПО “БОГОЯ” организира курсове за придобиване на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Център за професионално обучение “Богоя” организира курсове за придобиване на I /първа/, II /втора/ и III /трета/ степен на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.   Курсовете са с продължителност между Прочетете повече

Коментари: Няма коментари

Център за професионално обучение “Богоя” провежда обучения по професионални квалификации и ключови компетентности по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., схема “Активни”, схема “Ново работно място” или схема “Обучение и заетост за младите хора”

      Ако вашата организация е бенефициент по проект към ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. схема „Активни” , „Ново работно място” или “Обучение и заетост за младите хора”.     Прочетете повече

Коментари: Няма коментари

Зали под наем

Предлагаме напълно оборудвана конферентна зала за презентации, бизнес срещи, корпоративни прояви, обучения и семинари с капацитет  до 30 места. Разполагаме и със зала за малки събития  за 6-8 участника.  Местоположението на залите е комуникативно, удобно Прочетете повече