Коментари: 7 коментара

ЦПО “БОГОЯ” стартира курсове за придобиване на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Център за професионално обучение “Богоя” организира курсове за придобиване на I /първа/, II /втора/ и III /трета/ степен на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.   Курсовете са с продължителност между Прочетете повече

Коментари: Няма коментари

Сертифициращо обучение за Медиатори

Какво представлява медиацията?   Медиацията е напълно доброволна и поверителна форма за алтернативно разрешаване на спорове. Тя включва независим участник- медиатор, който помага на две или повече лица да достигнат до решение, което да е Прочетете повече

Коментари: Няма коментари

ЦПО “Богоя” организира курс “ТРЗ и личен състав” !

Център за професионално обучение „Богоя” организира курс за ТРЗ и Личен състав . Целта на курса е да Ви предостави знания и практически умения, необходими за работата Ви като специалист ТРЗ и личен състав. Обучението Прочетете повече

Коментари: Няма коментари

Център за професионално обучение „Богоя“ организира курс „Мулажни техники за конструиране на облекло“ по част от професия „Дизайнер“, специалност „Моден дизайн“.

Курсистите разработват  сложни конструкции на облекла чрез обемно формообразуване. Използват се най-актуалните подходи при създаването на уникални облекла чрез мулажиране.   Завършилите успешно курса получават  Удостоверение за професионално обучение по част от професията от ЦПО Прочетете повече