В ролята си на бенефициент фирма “Богоя – М” ООД ще запознае представителите на различни неправителствени организации със спечеления проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и Прочетете повече