Основните цели на Сдружението “ТРОЯ”, което осъществява дейност в частна полза, включват: 1. Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на образованието, квалификацията и социалната Прочетете повече