Коментари: Няма коментари

Сдружение “Троя”

Основните цели на Сдружението “ТРОЯ”, което осъществява дейност в частна полза, включват: 1. Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на образованието, квалификацията и социалната Прочетете повече

Регламент

Третият национален конкурс „КАТО МАЙСТОРИТЕ 2017“ се организира от Сдружение „Училищно настоятелство при Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна“, с подкрепата на Община Варна и Дирекция „Младежки дейности“.           Регламент и Прочетете повече