Ако вашата организация е бенефициент по проект към ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. схема „Активни” , „Ново работно място” или “Обучение и заетост за младите хора”.

 

 

Център за професионално обучение „Богоя” предлага професионално обучение, за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица, удостоверено със съответните документи съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО.

 

ЦПО „Богоя” притежава Лицензия № 201112918 за извършване на професионално обучение по следните професии: http://bogoia.net/?page_id=1059

 

 

 

Предлагаме и обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската езикова рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” и Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

 

За контакти и информация:

 

bogoia_m@abv.bg

0895 776 205;
0895 776 200.
0879 972 787;

 
 

Facebookgoogle_plus