Ако желаете да работите в чужбина и сте избрали страна, в която искате да се развивате професионално по някоя от нерегулираните професии в България съгласно европейските изисквания, ще ви е необходимо допълнително Удостоверение за професионална квалификация издадено от Национален център за информация и документация (НАЦИД), с цел да се удостовери придобитата в България професионална квалификация.

    Екипът на ЦПО „Богоя“ гр. Варна може да ви бъде полезен и да ви улесни като ви сътрудничи за издаването на този вид удостоверение, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга европейска държава
Facebookgoogle_plus