Ваучери за заети лица е продължение на схемите “Аз мога” и “Аз мога повече” и е насочена изцяло към работещи лица със средно или по-ниско образование.
 
 
 
 
Целта на новата схема “Ваучери за заети лица” е да повиши професионалната квалификация на лица, които са назначени на трудов договор и да им помогне по-лесно да се адаптират към променящите се условия на труд, насърчавайки кариерното им развитие.
С оглед осигуряването на по-голяма ангажираност на заетите лица се предвижда да осигурят собствено съфинансиране в размер на 50 % от стойността на обучението.
 
30b-start-selling-online-600x365 copy
 

 • Ако сте със средно или по-ниско образование;
 • Ако сте над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe;
 • Ако сте от хората, които желаят да се развиват и да се усъвършенстват, но не сте успели да се възползвате от предходните две схеми “Аз мога” и “Аз мога повече”;
 • За вас, които към момента на подаване на заявлението в Дирекция “Бюро по труда” сте назначени на трудов договор;
 • За тези от вас, които желаят да повишат професионалната си квалификация, да научат нов език или да подобрят компютърните си умения, но досега са нямали финансовата възможност;
 • Ако вече сте се възползвали от обучение по предходните две схеми “Аз мога” и “Аз мога повече”, но все пак желаете да придобиете нова и различна квалификация и/или да надградите езиковите си знания, то ще може да го направите и през новия програмен период, подавайки заявление за ваучер.
 •  
  Желаещите да се възползват от проект “Ваучери за заети лица” имат възможност да попълнят публикуваните на сайта на Агенция по заетостта, образци и да подадат Заявление на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната. Услугата се предоставя и по електронен път.
   
  ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?
   
  Фирма “Богоя – М” ООД, започва дейността си в сферата на образованието през 1990 г. За 26 години “Богоя” разширява териториалния си обхват, изграждайки висококвалифицирани екипи в 25 града в страната. Фирмата създава Частна професионална гимназия, Център за професионално обучение и Частен професионален колеж. През годините в отделните звена на “Богоя” са обучени над 6000 ученици, колежани и курсисти. “Богоя” работи в тясно сътрудничество с Агенцията по заетостта и има богат опит по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По схемите “Аз мога”, “Аз мога повече”, “Развитие” и “Адаптивност”, в двете звена на “Богоя” са обучение над 4 300 курсисти.
  Учебните програми за практическото обучение са актуализирани съвместно с работодатели, с оглед задоволяване на конкретните изисквания на бизнеса за качествено професионално обучение и квалифицирана работна ръка.
  През 2009 г. Центърът за професионално обучение е удостоен с награда за “Център с най-добрата тренировъчна програма”.
   
  Future-of-online-education
   
  Информация може да получите на следните телефони:
  052 613 071;
  0879 972 787;
  0895 776 200;
  0895 776 205;
   
   
  Списък на предлаганите специалности
   
   
   

  Facebookgoogle_plus