Този невероятен курс е насочен към вас ако:

* сте маникюрист, който се е обучавал отдавна и иска да опресни своите знания;
* сте начинаещ маникюрист обучавал се неотдавна, но чувствате, че не ви достигат знания, навици и практика;
* сте се обучавали сами, но са останали неизяснени въпроси и ви е необходима практика;

 
АП2_site copy

Facebookgoogle_plus