Основната цел на Проект “Бизнес академия за млади предприемачи” е да се подпомогне изграждането на младите като предприемачи, да се подобри техния лидерски потенциал, да натрупат необходимия практически опит за осъществяване на своите бизнес идеи.

Дейностите по проекта включват базов тренинг по предприемачество, в който младежите ще получат знания и придобият умения за същността на предприемачеството, как да реализират своите идеи и как да подобрят личностните и професионалните си качества.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и срещи за споделяне на добри практики, в които младежите ще могат да се докоснат до опита на успешни предприемачи, които да им разкрият тайните на своя успех и да ги мотивират за създаването на иновативни продукти и услуги.

В практическият уърк-шоп младежите под ръководството на ментори ще развият и усъвършенстват своите бъдещи бизнес наинания.

В резултат на участието си в проекта младите хора ще осмислят свободното си време, ще изградят предприемачески умения, ще подобрят професионалните си качества и ще получат необходимата мотивация и знания за стартиране на свой собствен бизнес.

Проект “Бизнес академия за млади предприемачи ” се реализира с финансовата помощ на Община Варна.

Facebookgoogle_plus