Център за професионално обучение “Богоя” организира курсове за придобиване на I /първа/, II /втора/ и III /трета/ степен на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.

 

Курсовете са с продължителност между 1 /един/ и 3 /три/ месеца, в зависимост от интензивността на учебните занятия.

Обучението приключва с изпит по теория и практика.

 

След успешното полагане на изпит се издава Свидетелство за правоспособност за съответната степен, даващо право да упражнявате професията “Асансьорен техник”.

 

Желаещите да се включат в обучение подават следните документи:
1. Копие на документ за образование и/или придобита квалификация.
2. Медицинско свидетелство.
3. Служебна бележка от работодателя, за удостоверяване на трудов стаж по специалността.
4. Копие на лична карта.
5. Заявление за включване в обучение.

 

Обучението се провежда на адрес: гр. Варна, бул. “Ген. Колев” № 92, ет. 1.

 

Цената на обучението за съответните степени е:
1. За придобиване на I /първа/ степен на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”: 250 лв.
2. За придобиване на II /втора/ степен на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”: 300 лв.
3. За придобиване на III /трета/ степен на правоспособност по професия “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”: 350 лв.

 

За повече информация можете да се свържете с нас на следните телефони:
052 / 61 30 71
0895 776 205
0895 776 200
0879 972 787

Facebookgoogle_plus