Център за професионално обучение “Богоя” – гр. Варна организира професионални курсове по следните професии и специалности:

 1. Професия “Компютърен график” (код по СППОО 213060), специалност “Компютърна графика” (код по СППОО 2130601);
 2. Професия “Графичен дизайнер” (код по СППОО 213070), специалност “Графичен дизайн” (код по СППОО 2130701);
 3. Професия “Фотограф” (код по СППОО 213020), специалност “Фотография” (код по СППОО 2130201);
 4. Професия “Дизайнер” (код по СППОО 214010), специалност “Театрален грим и перуки” (код по СППОО 2140103);
 5. Професия “Дизайнер” (код по СППОО 214010), специалност “Моден дизайн” (код по СППОО 2140108);
 6. Професия “Продавач – консултант” (код по СППОО 341020), специалност “Продавач – консултант” (код по СППОО 3410201);
 7. Професия “Търговски представител” (код по СППОО 341040), специалност “Търговия на едро и дребно” (код по СППОО 3410401);
 8. Професия “Финансист” (код по СППОО 343010), специалност “Застрахователно и осигурително дело” (код по СППОО 3430102);
 9. Професия “Данъчен и митнически посредник” (код по СППОО 344020), специалност “Митническа и данъчна администрация” (код по СППОО 3440201);
 10. Професия “Данъчен и митнически посредник” (код по СППОО 344020), специалност “Митническо и данъчно обслужване” (код по СППОО 3440202);
 11. Професия “Оперативен счетоводител” (код по СППОО 344030), специалност “Оперативно счетоводство” (код по СППОО 3440301);
 12. Професия “Сътрудник в бизнес – услуги” (код по СППОО 345040), специалност “Бизнес – услуги” (код по СППОО 3450401);
 13. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес” (код по СППОО 345050), специалност “Малък и среден бизнес” (код по СППОО 3450501);
 14. Професия “Касиер” (код по СППОО 345060), специалност “Касиер” (код по СППОО 3450601);
 15. Професия “Офис- мениджър” (код по СППОО 346010), специалност “Бизнес администрация ” (код по СППОО 3460101);
 16. Професия “Офис-секретар” (код по СППОО 346020), специалност “Административно обслужване” (код по СППОО 3460201);
 17. Професия “Оператор на компютър” (код по СППОО 482030), специалност “Текстообработване” (код по СППОО 4820301);
 18. Професия “Организатор Интернет приложения” (код по СППОО 482040), специалност “Електронна търговия” (код по СППОО 4820401);
 19. Професия “Машинен техник” (код по СППОО 521010), специалност “Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост” (код по СППОО 5210119);
 20. Професия “Електромонтьор” (код по СППОО 522020), специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника” (код по СППОО 5220209);
 21. Професия “Електромонтьор” (код по СППОО 522020), специалност “Електрически инсталации” (код по СППОО 5220210);
 22. Професия “Оператор на парни и водогрейни съоръжения” (код по СППОО 522050), специалност “Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения” (код по СППОО 5220501);
 23. Професия “Монтьор на компютърни системи” (код по СППОО 523060), специалност “Компютърна техника и технологии” (код по СППОО 5230601);
 24. Професия “Монтьор на компютърни системи” (код по СППОО 523060), специалност “Компютърни мрежи” (код по СППОО 5230602);
 25. Професия “Хлебар – сладкар” (код по СППОО 541010), специалност “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” (код по СППОО 5410102);
 26. Професия “Хлебар – сладкар” (код по СППОО 541030), специалност “Производство на сладкарски изделия” (код по СППОО 5410302);
 27. Професия “Хлебар – сладкар” (код по СППОО 541030), специалност “Декорация на сладкарски изделия” (код по СППОО 5410303);
 28. Професия “Текстилен техник” (код по СППОО 542020), специалност “Предачно производство” (код по СППОО 5420201);
 29. Професия “Текстилен техник” (код по СППОО 542020), специалност “Тъкачно производство” (код по СППОО 5420202);
 30. Професия “Текстилен техник” (код по СППОО 542020), специалност “Плетачно производство” (код по СППОО 5420203);
 31. Професия “Оператор в текстилното производство” (код по СППОО 542030), специалност “Предачно производство” (код по СППОО 5420301);
 32. Професия “Оператор в текстилното производство” (код по СППОО 542030), специалност “Тъкачно производство” (код по СППОО 5420302);
 33. Професия “Оператор в текстилното производство” (код по СППОО 542030), специалност “Плетачно производство” (код по СППОО 5420303);
 34. Професия “Моделиер – технолог на облекло” (код по СППОО 542040), специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” (код по СППОО 5420401);
 35. Професия “Оператор в производството на облекло” (код по СППОО 542050), специалност “Производство на облекло от текстил” (код по СППОО 5420501);
 36. Професия “Шивач” (код по СППОО 542110), специалност “Шивачество” (код по СППОО 5421101);
 37. Професия “Оператор в дървообработването” (код по СППОО 543020), специалност “Производство на мебели” (код по СППОО 5430201);
 38. Професия “Оператор в дървообработването” (код по СППОО 543020), специалност “Производство на врати и мебели” (код по СППОО 5430202);
 39. Професия “Оператор в дървообработването” (код по СППОО 543020), специалност “Производство на тапицирани изделия” (код по СППОО 5430203);
 40. Професия “Работник в дървообработването” (код по СППОО 543090), специалност “Производство на мебели” (код по СППОО 5430906);
 41. Професия “Строителен техник” (код по СППОО 582010), специалност “Строителство и архитектура” (код по СППОО 5820101);
 42. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Кофражи” (код по СППОО 5820302);
 43. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Армировка и бетон” (код по СППОО 5820303);
 44. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Зидария” (код по СППОО 5820304);
 45. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Мазилки и шпакловки” (код по СППОО 5820305);
 46. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Вътрешни облицовки и настилки” (код по СППОО 5820306);
 47. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Външни облицовки и настилки” (код по СППОО 5820307);
 48. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Бояджийски работи” (код по СППОО 5820309);
 49. Професия “Строител” (код по СППОО 582030), специалност “Покриви” (код по СППОО 5820312);
 50. Професия “Пътен строител” (код по СППОО 582060), специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” (код по СППОО 5820601);
 51. Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” (код по СППОО 582050), специалност “Вътрешни В и К мрежи” (код по СППОО 5820501);
 52. Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” (код по СППОО 582050), специалност “Външни В и К мрежи” (код по СППОО 5820502);
 53. Професия “Помощник пътен строител” (код по СППОО 582090), специалност “Пътища, магистрали и съоръжения” (код по СППОО 5820901);
 54. Професия “Растениевъд” (код по СППОО 621030), специалност “Полевъдство” (код по СППОО 6210302);
 55. Професия “Фермер” (код по СППОО 621060), специалност “Земеделец” (код по СППОО 6210601);
 56. Професия “Фермер” (код по СППОО 621060), специалност “Производител на селскостопанска продукция” (код по СППОО 6210602);
 57. Професия “Монтьор на селскостопанска техника” (код по СППОО 621080), специалност “Механизация на селското стопанство” (код по СППОО 6210801);
 58. Професия “Лозаровинар” (код по СППОО 621090), специалност “Лозаровинарство” (код по СППОО 6210901);
 59. Професия “Работник в растениевъдството” (код по СППОО 621110), специалност “Зеленчукопроизводство” (код по СППОО 6211101);
 60. Професия “Работник в растениевъдството” (код по СППОО 621110), специалност “Трайни насаждения” (код по СППОО 6211102);
 61. Професия “Работник в растениевъдството” (код по СППОО 621110), специалност “Тютюнопроизводство” (код по СППОО 6211103);
 62. Професия “Работник в растениевъдството” (код по СППОО 621110), специалност “Гъбопроизводство и билки, етерични, маслени и медоносни култури” (код по СППОО 6211104);
 63. Професия “Работник в животновъдството” (код по СППОО 621120), специалност “Говедовъдство и биволовъдство” (код по СППОО 6211201);
 64. Професия “Работник в животновъдството” (код по СППОО 621120), специалност “Овцевъдство и козевъдство” (код по СППОО 6211202);
 65. Професия “Работник в животновъдството” (код по СППОО 621120), специалност “Свиневъдство” (код по СППОО 6211203);
 66. Професия “Работник в животновъдството” (код по СППОО 621120), специалност “Птицевъдство” (код по СППОО 6211204);
 67. Професия “Работник в животновъдството” (код по СППОО 621120), специалност “Пчеларство” (код по СППОО 6211206);
 68. Професия “Озеленител” (код по СППОО 622020), специалност “Парково строителство и озеленяване” (код по СППОО 6220202);
 69. Професия “Работник в озеленяването” (код по СППОО 622030), специалност “Озеленяване и цветарство” (код по СППОО 6220301);
 70. Професия “Работник в горското стопанство” (код по СППОО 623060), специалност “Лесокултурни дейности” (код по СППОО 6230601);
 71. Професия “Работник в горското стопанство” (код по СППОО 623060), специалност “Билкарство” (код по СППОО 6230604);
 72. Професия “Изпълнител на термални процедури” (код по СППОО 726010), специалност “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове” (код по СППОО 7260101);
 73. Професия “Здравен асистент” (код по СППОО 723010), специалност “Здравни грижи” (код по СППОО 7230101);
 74. Професия “Болногледач” (код по СППОО 723020), специалност “Здравни грижии” (код по СППОО 7230201);
 75. Професия “Социален асистент” (код по СППОО 762040), специалност “Подпомагане на деца” (код по СППОО 7620401);
 76. Професия “Социален асистент” (код по СППОО 762040), специалност “Подпомагане на възрастни” (код по СППОО 7620402);
 77. Професия “Администратор в хотелиерството” (код по СППОО 811020), специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” (код по СППОО 8110201);
 78. Професия “Камериер” (код по СППОО 811030), специалност “Хотелиерство” (код по СППОО 8110301);
 79. Професия “Ресторантьор” (код по СППОО 811060), специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” (код по СППОО 8110602);
 80. Професия “Ресторантьор” (код по СППОО 811060), специалност “Кетеринг” (код по СППОО 8110603);
 81. Професия “Готвач” (код по СППОО 811070), специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки” (код по СППОО 8110701);
 82. Професия “Сервитьор – барман” (код по СППОО 811080), специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене” (код по СППОО 8110801);
 83. Професия “Карвинг – декоратор” (код по СППОО 811110), специалност “Декорация на органични материали” (код по СППОО 8111101);
 84. Професия “Аниматор в туризма” (код по СППОО 812040), специалност “Туристическа анимация” (код по СППОО 8120402);
 85. Професия “Помощник – инструктор по фитнес” (код по СППОО 813090), специалност “Фитнес” (код по СППОО 8130901);
 86. Професия “Организатор на обредно – ритуални дейности” (код по СППОО 814030), специалност “Организация на весели обредно – ритуални дейности” (код по СППОО 8140301);
 87. Професия “Фризьор” (код по СППОО 815010), специалност “Фризьорство” (код по СППОО 8150101);
 88. Професия “Фризьор” (код по СППОО 815010), специалност “Организация и технология на фризьорските услуги” (код по СППОО 8150102);
 89. Професия “Козметик” (код по СППОО 815020), специалност “Козметика” (код по СППОО 8150201);
 90. Професия “Козметик” (код по СППОО 815020), специалност “Организация и технология на козметичните услуги” (код по СППОО 8150202);
 91. Професия “Маникюрист – педикюрист” (код по СППОО 815030), специалност “Маникюр, педикюр и ноктопластика” (код по СППОО 8150301);
 92. Професия “Маникюрист – педикюрист” (код по СППОО 815030), специалност “Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност” (код по СППОО 8150302);
 93. Професия “Еколог” (код по СППОО 851010), специалност “Екология и опазване на околната среда” (код по СППОО 8510101);
 94. Професия “Охранител” (код по СППОО 861010), специалност “Банкова охрана и инкасова дейност” (код по СППОО 8610101);
 95. Професия “Охранител” (код по СППОО 861010), специалност “Лична охрана” (код по СППОО 8610102);
 96. Професия “Охранител” (код по СППОО 861010), специалност “Физическа охрана на обекти” (код по СППОО 8610103);
 97. Професия “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” (код по СППОО 861020), специалност “Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи” (код по СППОО 8610201);