ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БОГОЯ“ - гр. Варна

е открит със Заповед РД 14-97/26.11.2014 г. /ДВ, бр.104/ 16.12.2014 г. на Министерството на образованието и науката

 

Основни акценти в дейността  са :

 

 • качество на обучението;
 • индивидуален подход;
 • формиране на професионални компетенции за работа в екип, иновативност, амбициозност, предприемчивост и адаптивност към променящата се среда.

 

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БОГОЯ“ - гр. Варна работи по авторски програми, залага на индивидулния подход, обучението в реални условия и иновативните методи в преподаването.

Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.

 

 

П Р И Е М

 

За 2018 / 2019 учебна година ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БОГОЯ“ - гр. Варна осъществява прием в РЕДОВНА, ЗАДОЧНА и САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение по следните професии и специалности – IV-та степен на професионална квалификация, съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение на Министерството на образованието и науката:

 

 • Професия „Инструктор”, специалност „Инструкторска дейност по фризьорски услуги“
 •  

 • Професия „Инструктор“, специалност „Инструкторска дейност по козметични услуги“
 •  

 • Професия „Инструктор“, специалност „Инструкторска дейност по маникюр и педикюр“
 •  

 • Професия „Инструктор по фитнес“, специалност „Фитнес“
 •  

 • Професия „Спортен масаж“, специалност „Спортен масажист“
 •  

 • Професия „Фирмен мениджър“, специалност „Предприемачество и мениджмънт в модата, козметиката, фризьорството, маникюра и педикюра“
 •  

 • Професия „Ресторантьор“, специалност „Организация и управление на ресторантьорството“
 •  

 • Професия „Хотелиер“, специалност „Организация и управление на хотелиерството“
 •  

 • Професия „Гувернантка“, специалност „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия“ 
 •  

  Записването в колежа става по документи.

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  Комплектът документи на Частен професионален колеж ”Богоя” можете да намерите:

  • в офиса на колежа на адрес: гр. Варна, бул. “Генерал Колев” №92, вх. 2, ет. 1;
  • в сайта.

  Административната такса за записване – 15 лв., заплаща се в офиса или по банков път

  БАНКОВА СМЕТКА
  БАНКА: ОББ АД
  IBAN: BG14UBBS80021068786940
  BIC: UBBSBGSF
  Основание за плащане: Такса за записване

  За кандидатите, живеещи извън гр. Варна, документите за записване в колежа могат да се изпратят на e-mail: bogoia_institut@abv.bg или на адрес:  гр. Варна, бул. “Генерал Колев” №92, вх. 2, ет. 1, след заплащане на административната такса по банков път.

   

  КОМПЛЕКТЪТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЪДЪРЖА:

  1. Списък на приложените документи – Приложение 1;
  2. Молба за записване – Приложение 2;
  3. Договор за обучение;
  4. Карта за записване – Приложение 3;
  5. Заявление за включване в група по ЗИПП – Приложение 4;
  6. Заявление за включване в група по ЧЕ – Приложение 5;
  7. Диплома за средно образование – оригинал и копие;
  8. Документ за самоличност – оригинал;
  9. Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата, с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата или валидна здравна книжка;
  10. Снимки – 4 броя формат за документи /матирани/;
  11. Документ от банката за платена семестриална такса; (срокът за плащане е преди началото на семестъра)

   

              СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА  2018 / 2019  ГОДИНА:

   

              РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  

  - за кандидати, завършили в годината на кандидатстване: от 12.06.2018 година – 15.09.2018 година;                              

  - за кандидати, завършили в предходни години: от 01.03.2018 година – 15.09.2018 година;

               КЛАСИРАНЕ:

  до 30 септември 2018 година;        

                        

              ЗАДОЧНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  - за кандидати, завършили в годината на кандидатстване: от  12.06.2018 година – 30.09.2018 година;

  - за кандидати, завършили в предходни години: от 01.03.2018 година – 30.09.2018 година;                                    

              КЛАСИРАНЕ:

    до 01 октомври 2018 година;

   

              ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  записването се извършва през цялата учебна година;

  Условия за кандидатстване

  Удостоверяване на професионалното обучение