Частен професионален колеж “Богоя” организира прием по професии и специалности за придобиване на IV – та степен на професионална квалификация:

1. Професионално направление „Администрация и управление”, код по СППОО 345,

Професия „Фирмен мениджър”, код по СППОО 345020, Специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код по СППОО 3450212

2. Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, код по СППОО 811,

Професия „Хотелиер”, код по СППОО 811010, Специалност: „Организация и управление на хотелиерството”, код по СППОО 8110102

3. Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, код по СППОО 811,

Професия „Ресторантьор”, код по СППОО 811060, Специалност: „Организация и управление в ресторантьорството”, код по СППОО 8110601

4. Професионално направление „Спорт”, код по СППОО 813,

Професия „Инструктор по фитнес”, код по СППОО 813050, Специалност: „Фитнес”, код по СППОО 8130501

5. Професионално направление „Спорт”, код по СППОО 813,

Професия „Спортен масажист”, код по СППОО 813060, Специалност: „Спортен масаж”, код по СППОО 8130601

6. Професионално направление „Услуги за дома”, код по СППОО 814,

Професия „Гувернантка”, код по СППОО 814020, Специалност: „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия”, код по СППОО 8140201

7. Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги”, код по СППОО 815,

Професия „Инструктор”, код по СППОО 815040, Специалност: „Инструкторска дейност по фризьорски услуги”, код по СППОО 8150401

8. Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги”, код по СППОО 815,

Професия „Инструктор”, код по СППОО 815040, Специалност: „Инструкторска дейност по козметични услуги”, код по СППОО 8150402

9. Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги”, код по СППОО 815,

Професия „Инструктор”, код по СППОО 815040, Специалност: „Инструкторска дейност по маникюр и педикюр”, код по СППОО 8150403