Kурсове от направление “Производство и преработка”:

 

“Дизайнер”, код 542040 – “Моден дизайн”, код 2140108 – III степен

“Моделиер – технолог на облекло”, код 542040 -“Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 5420401 – III степен

“Оператор в производството на облекло”, код 542050 – “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 – II степен

“Шивач”, код 542110 – “Шивачество”, код 5421101- I степен

“Машинен техник”, код 521010 – “Машини и съоражения в текстилната , обувната и дървообработващата промишленост”, код 5210119- I степен

„Текстилен техник“, код 542020

  1. “Предачно производство”, код 5420201 – III степен
  2. “Тъкачно производство”, код 5420202 – III степен
  3. “Плетачно производство”, код 5420203 – III степен

„Оператор в текстилно производство“, код 542030

  1. “Предачно производство”, код 5420301 – II степен
  2. “Тъкачно производство”, код 5420302 – II степен
  3. “Плетачно производство”, код 5420303 – II степен