Професията “Инструктор” е една от най – новите и иновативни професии, която е включена в СППОО през последната година. Тя е част от професионалното направление “Фризьорски и козметични услуги”.

Пълният курс на обучение по специалност “Инструкторска дейност по фризьорски услуги” Ви дава възможност да придобиете най – високата IV-та степен на професионална квалификация за това направление.

След приключване на обучението придобивате свидетелство за професионална квалификация по професия “Инструктор”.

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО,  ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

През двугодишния курс на обучение Вие ще придобиете знания и умения по инструкторска дейност, педагогика, хигиена, технология на мъжкото и дамското фризьорство, материалознание, професионална етика, счетоводство, маркетинг и мениджмънт, предприемачество, бизнес планиране, чужд език, софтуерни продукти и много други.

Възможностите за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) са следните:

Длъжности от единична група 2320:

2320-5009 “Преподавател, център за професионално обучение“

Длъжности от единична група 5142:

5142-2001 „Фризьор”

Длъжности от единична група 3343:

3343-3007 „Организатор“

3343-3008 „Специалист“

и други подобни длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
 
Такса за един учебен семестър:
 

  • редовна форма на обучение: 620,00 лева
  • задочна форма на обучение: 570,00 лева
  • самостоятелна форма на обучение: 570,00 лева