Пълният курс на обучение по специалност “Организация и управление на ресторантьорството”, част от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” Ви дава възможност да придобиете най – високата IV-та степен на професионална квалификация.

След приключване на обучението получавате Свидетелство за професионална квалификация по професия Ресторантьор”, специалност „Организация и управление на ресторантьорството“.

Учебният план е разработен съгласно Закона за народната просвета,  ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

През двугодишният курс на обучение ще получите  знания и умения по Организация и управление на кухнята и ресторанта, сомелиерство, управление и контрол на кетърингово събитие , счетоводство, маркетинг и мениджмънт, предприемачество, бизнес комуникации, чужд език, софтуерни продукти .

Лице, придобило IV- та степен на професионална квалификация по “Организация и управление в ресторантьорството” може да организира дейностите в заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), организация и контрол на работата на персонала както в кухнята, така и в търговската зала. Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането на кетъринг услуги, разработва, предлага, организира и контролира кетърингово събитие.

Възможностите за професионална реализация са ,,Преподавател, център за професионално обучение“, „Съдържател, ресторант”, „Управител, заведение за обществено хранене”, „Управител, ресторант на самообслужване”, „Управител, сладкарница/кафене”, „Управител, снекбар”, „Главен готвач”, „Салонен управител”, „Отговорник, търговска зала”  съгласно НКПД.

 

 Такса за един учебен семестър:
 

  • редовна форма на обучение: 580,00 лева
  • задочна форма на обучение: 540,00 лева
  • самостоятелна форма на обучение: 560 лева