Брой учебни часове в редовна форма на обучение: 1283  часа

 
Брой учебни часове в задочна форма на обучение: 772 часа
 

Пълният курс на обучение по специалност “Предприемачество и мениджмънт / в модния бизнес” част от професионално направление „Стопанско управление и администрация”, Ви дава възможност да придобиете най – високата IV-та степен на професионална квалификация.

След приключване на обучението получавате Свидетелство за професионална квалификация по професия Професия „Фирмен мениджър“, специалност „Предприемачество и мениджмънт / в модния бизнес“.

Учебният план е разработен съгласно Закона за народната просвета, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

През двугодишният курс на обучение ще получите знания и умения по автоматизация на производството, управление на човешките ресурси, основи на правото, счетоводство на предприятието, предприемачество, маркетинг и реклама, бизнес планиране и прогнозиране, екология и устойчиво развитие, финанси на фирмата, мениджмънт и икономика на предприятието, практика в учебно тренировъчна фирма.

Дейността на Фирменият мениджър обхваща: организиране дейностите в малки, средни и големи организации и/или предприятия от модния отрасъл.

Придобилите IV- та степен на квалификация по професията „Фирмен мениджър” могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи 1321 „Ръководители в преработващата промишленост”, 1323 „Ръководители в строителството”, 1420 „Ръководители в търговията на едро и дребно”, 1439 „Ръководители на други услуги, н.д.”, 5221 „Собственици на малки магазини”, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
 
Такса за един учебен семестър:
 

  • редовна форма на обучение: 580,00 лева
  • задочна форма на обучение: 540,00 лева
  • самостоятелна форма на обучение: 560 лева
  •