Курсове направление “Архитектура и строителство”

“Строителен техник”, код 582010 – „Строителство и архитектура“,код 5820101 – III степен

“Строител”, код 582030

  1. „Кофражи“, код 5820302 – II степен
  2. „Армировка и бетон“, код 5820303 – II степен
  3. „Зидария“, код 5820304 – II степен
  4. „Мазилки и шпакловки“, код 5820305 – II степен
  5. „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306 – II степен
  6. „Външни облицовки и настилки“, код 5820307 – II степен
  7. „Бояджийски работи“, код 5820309 – II степен
  8. „Покриви“, код 5820312 – II степен
  9. “Пътен строител”, код 582060 – “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 – I и II степен
  10. “Помощник пътен строител”, код 582090 – “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 – I степен