Курсове направление”Администрация и информатика”:

 

 

“Оперативен счетоводител”, код 344030 – “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – III степен

“Данъчен и митнически посредник”, код 344020 – “Митническа и данъчна администрация”, код 3440202 – III степен

“Сътрудник в бизнес-услуги”, код 345040 – “Бизнес-услуги”, код 3450501 – II степен

“Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050 – “Малък и среден бизнес”, код 3450501 – II степен

“Касиер”, код 345060 – “Касиер”, код 3450601 – I степен

“Оператор на компютър”, код 482030 – “Текстообработка”, код 4820301 – I степен

“Koпютърен график”, код 213060 – “Компютърна графика”, код 2130601 – III степен