ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДА И МОДНА СТИЛИСТИКА “БОГОЯ” – гр. Варна работи по авторски програми, утвърдени от МОН и залага на :

 • качественото обучение;
 • индивидуалният подход към всеки ученик;
 • иновативните методи в преподаването;
 • висококвалифицирани преподаватели и специалисти от практиката;
 • дуалната система на образованието, комбинираща теория и практика;
 • предприемачество и адаптивност към бързо променящата се среда;
 • ПРИЕМ

  За 2016/2017 учебна година ЧПГММС “БОГОЯ”- гр. Варна осъществява прием в дневна, вечерна и самостоятелна форма на обучение по следните професии и специалности, съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение:
   

  ПРОФЕСИЯ

   

   

  СПЕЦИАЛНОСТ

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  ДНЕВНА

  ВЕЧЕРНА

  САМОСТОЯ-

  ТЕЛНА

  след 8 кл.

  след 7 кл.

   

  след 8 кл.

   

  след 8 кл.

   

  1.

  „Икономист”  „Икономика и мениджмънт”

  *

  2.

  „Оперативен счетоводител“ „Оперативно счетоводство”

  *

  *

  *

  3.

  „Сътрудник в малък и среден бизнес” „Малък и среден бизнес”

  *

  4.

  „Организатор интернет приложения” „Електронна търговия”

  *

  5.

  „Графичен дизайнер”  „Графичен дизайн”

  *

  6.

  „Компютърен график”  „Компютърна графика”

  *

  7.

  „Моделиер – технолог на облекло” „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

  *

  *

  *

  8.

  „Козметик” „Козметика”

  *

  *

  9.

  „Фризьор” „Фризьорство”

  *

  *

  10.

  „Маникюрист-педикюрист“ „Маникюр, педикюр и ноктопластика“

  *

  *

  11.

  „Оператор в производството на облекло”, „Производство на облекло от текстил”

  *

  *

  12.

  „Шивач“ „Шивачество“

  * след 6 кл.

  *  след 6 кл.

   

  ПРИЕМЪТ В ГИМНАЗИЯТА СТАВА ПО ДОКУМЕНТИ

  Комплектът документи за кандидатстване в ЧПГММС “Богоя” можете да намерите:
   

  - в офиса на гимназията на адрес: гр. Варна, бул. “Генерал Колев” №92, вх. 2, ет. 1;

  - в сайта;

  БАНКОВА СМЕТКА
  БАНКА ДСК АД
  IBAN: BG87STSA93000022986554
  BIC: STSABGSF

  Основание за плащане: Такса за обучение в ЧПГММС “Богоя”

  За постъпилите такси се издава документ (или фактура при поискване).
   
  За кандидатите, живеещи извън гр. Варна, документите за записване могат да изпратят на e-mail: pgbogoia@abv.bg
   
  Комплектът документи за записване съдържа:
   
  1. Списък на приложените документи- Приложение 1;
  2. Молба за записване- Приложение 2;
  3. Договор за обучение- по образец;
  4. Заявление за ЗИПП, СИП И ЧЕ- Приложение 3;
  5. График за изплатените такси- Приложение 4;
  6. Свидетелство за основно образование (Документ за завършен клас)- оригинал и копие;
  7. Документ за самоличност;
  8. Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата, с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата;
  9. Снимки- 6 броя формат за документи (матирани);
  10. Характеристика от предходното училище;
  11. Документ от банката за платена такса (до началото на учебната година).
   

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

   
  * Обучението в училище е с продължителност 4/5 учебни години, като всяка от тях е разделена на два учебни срока – за дневна форма на обучение
  * Обучението се осъществява по разписание на учебните занятия, изготвено от училището. Оценяването на знанията на учениците е въз основа на текущ контрол по всеки учебен предмет и оформяне на срочни и годишни оценки.
  * Във вечерна форма на обучение учебното съдържание се организира в 4 учебни години, като всяка от тях е разделена на два учебни срока.
  * Обучението в училището се осъществява и с продължителност от 2 или 4 учебни години – в самостоятелна форма на обучение по индивидуален план за всеки ученик при следните условия:
  - за лица, желаещи да завършат обучението си в други срокове, чл. 84, ал. 2 от ППЗНП.

   
  При самостоятелна форма на обучение учениците се подготвят самостоятелно по предметите, включени в учебния план на избраната специалност, по предварително осигурени конспект и литература. Изпитите по учебните предмети се полагат в училището.
  След приключване на обучението учениците полагат Държавни изпити по теория и практика на професията/ специалността.
   

  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  В ЧПГММС “Богоя”- право да кандидатстват имат:
   
  - лица, завършили основно образование;
  - лица, навършили 16 години. Обучението се организира по индивидуална учебна програма – чл. 9, ал. 3(3) от ЗПОО, в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията.
   

  УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

  Завършено средно образование и степен на професионална квалификация се удостоверява с:
   
  - Диплома за средно образование (3-34 Образец на МОН);
  - Свидетелство за професионална квалификация (3-54 Образец на МОН) по съответната професия и специалност;
  - Сертификат за проведени практически стажове;
  - Europass сертификат – приложение към Свидетелството за професионална квалификация, издава се след попълнено писмено заявление до Директора на училището.
   

  ПРЕФЕРЕНЦИИ

   
  ВЧПГММС “Богоя” с намалена такса за обучение се ползват:
   
  * сираци, полусираци, близнаци, братя и сестри и хора с увреждания- 5%;
  * всеки записан ученик, който популяризира и рекламира ЧПГММС “Богоя”, като доведе нов кандидат, който желае да се запише в училището, получава 5% отстъпка от таксата за първия учебен срок, като материален стимул.
   
  ЧПГММС “Богоя” предлага възможност за:
   
  - общежитие или нощувки в хотел на преференциални цени;
  - 10% отстъпка при плащане на цялата такса;
  - възможност за разсрочено плащане по предварително уточнен график;
  - възможност за практика в реална работна среда.
   
   

  ГОДИШНИ ТАКСИ
   
  1. Икономика и мениджмънт:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  2. Оперативно счетоводство:

 • дневна форма на обучение след 7 клас / 8 клас- 2 000 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 • вечерна форма на обучение след 8 клас – 1 800 лв.
 •  
  3. Малък и среден бизнес:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  4. Електронна търговия:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  5. Графичен дизайн:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  6. Компютърна графика:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  7. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил:

 • дневна форма на обучение след 7 клас / 8 клас- 2 000 лв.
 • вечерна форма на обучение след 8 клас – 1 800 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  8. Козметика:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • вечерна форма на обучение след 8 клас – 1 800 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  9. Фризьорство:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • вечерна форма на обучение след 8 клас – 1 800 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  10. Маникюр, педикюр и ноктопластика:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • вечерна форма на обучение след 8 клас – 1 800 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  11. Производство на облекло от текстил:

 • дневна форма на обучение след 8 клас- 2 000 лв.
 • вечерна форма на обучение след 8 клас – 1 800 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.
 •  
  12. Шивачество:

 • дневна форма на обучение след 6 клас- 2 000 лв.
 • вечерна форма на обучение след 6 клас – 1 800 лв.
 • самостоятелна форма на обучение след 8 клас- 1 500 лв.