В ролята си на бенефициент фирма “Богоя – М” ООД ще запознае представителите на различни неправителствени организации със спечеления проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места”, Процедура „Активни”, код: BG05M9OP001 – 1.002, към Министерство на труда и социалната политика.
 
Идеята е да се представи проекта на различни организации и бенефициенти, потенциалната възможност за преодоляване на изолацията и безработицата, както и активното включване на младите хора в обучение и на пазара на труда.
 
Проектът ще даде шанс на младежите да придобият мотивация, да се включат в професионално обучение и да намерят професионална заетост, без да инвестират в това парични средства.
 
Изискванията към целевата група за включване в проекта са:
 

  • Да са на възраст от 15 до 29 години;
  • Да не са в процес на обучение от минимум 4 месеца;
  • Да не са регистрирани в Бюрата по труда през предходните 12 месеца;
  • Да не са назначени в момента на трудов договор и/или да не са самоосигуряващи лица;
  • Да не са обучавани по тези специалности.
  •