Кандидатите подават следните документи:

 

* Диплома за основно образование – копие

* Лична карта – копие

* Медицинско свидетелство от личен лекар

* Заявление / образец на училището /

* Договор за обучение

*Събеседване