Запишете се за безплатно обучение по професия “Сервитьор – барман” организирани от ЦПО “Богоя”


 
 
 
 


 

Професионалното обучение ще започне през октомври 2016 г., с хорариум 300 учебни часа, от които 110 учебни часа теоретично обучение в дистанционна форма и 190 часа практически занятия в реална работна среда.
 
За дните на практическото обучение ще получавате стипендия.
 
След успешно приключване на обучението, ще имате възможност да се реализирате в сферата на хотелиерството, за срок от 6 месеца през сезон 2017, което ще Ви даде един успешен старт на професионалното развитие, както и необходимия професионален опит. Вие ще бъдете назначени на трудов договор и ще получавате трудови възнаграждения по КТ и КСО от страна на работодателя.
 
При успешно завършване на курса ще получите Удостоверение за професионално обучение – образец на Министерство на образованието и науката.
 
 
why-us copy
 
 
 
 
Обучението по професията се провежда по одобрени учебни планове и програми от НАПОО и съгласно Държавните образователни изисквания по професията.
 
Учебните програми за практическото обучение са актуализирани съвместно с работодатели от сектора, с оглед задоволяване на конкретните изисквания на бизнеса за качествено професионално обучение и квалифицирана работна ръка.
 
Преподавателският състав е изграден от висококвалифициран екип, членове на национални и международни асоциации, с дългогодишен стаж във водещи фирми в сферата на туризма.

 

Обучението е предназначено за 20 лица на възраст от 15 до 29 години.
 
За да се включите в курса трябва да отговаряте на следните условия:

 • да бъдете безработни лица;
 • да не сте регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”;
 • неучащи (напуснали преждевременно или вече завършили своето средно и/или висше образование);
 • да нямате придобита квалификация по професията.
 •  
  Обучението се осъществява в рамките на проект BG05M9OP001-1.002-0052-C01 „SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост”, с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.

   
  Contact us. Keyboard. FingerКонтакти и допълнителна информация:
  «БОГОЯ – М» ООД
  9000, гр. Варна, бул. «Ген. Колев» № 92, ет.1
  052/61 30 71 Административен офис на проекта
  0897 961 726 Милка Кънева – ръководител на проекта
  0895 776 205 инж. Фани Фотева – координатор на проекта
  email: bogoia_aktivni@abv.bg
  www.bogoia.net