ПРИОРИТЕТНА ОС: 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица

Номер и име на процедурата: BG051PO001-2.1.14 – АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

Цел на настоящата процедура:Целта на процедурата е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие.

Частна професионална гимназия по мода и модна стилистика “Богоя” провежда курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език по следните специалности:

“Оперативен счетоводител”,код 344030 – “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – III степен

“Данъчен и митнически посредник”,код 344020 – “Митническа и данъчна администрация”, код 3440202 – III степен

“Сътрудник в бизнес-услуги”,код 345040 – “Бизнес-услуги”, код 3450501 – II степен

“Сътрудник в малък и среден бизнес”,код 345050 – “Малък и среден бизнес”, код 3450501 – II степен

“Касиер”код 345060 – “Касиер”, код 3450601 – I степен

“Оператор на компютър”код 482030 – “Текстообработка”, код 4820301 – I степен

“Koпютърен график”код 213060 – “Компютърна графика”, код 2130601 – III степен

“Строителен техник”, код 582010 – „Строителство и архитектура“,код 5820101 – III степен

“Строител”, код 582030

 1. „Кофражи“, код 5820302 – II степен
 2. „Армировка и бетон“, код 5820303 – II степен
 3. „Зидария“, код 5820304 – II степен
 4. „Мазилки и шпакловки“, код 5820305 – II степен
 5. „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306 – II степен
 6. „Външни облицовки и настилки“, код 5820307 – II степен
 7. „Бояджийски работи“, код 5820309 – II степен
 8. „Покриви“, код 5820312 – II степен
 9. “Пътен строител”, код 582060 – “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 – I и II степен
 10. “Помощник пътен строител”, код 582090 – “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 – I степен

“Дизайнер”, код 542040 – “Моден дизайн”, код 2140108 – III степен

“Моделиер – технолог на облекло”, код 542040 -“Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 5420401 – III степен

“Оператор в производството на облекло”, код 542050 – “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 – II степен

“Шивач”, код 542110 – “Шивачество”, код 5421101- I степен

“Машинен техник”, код 521010 – “Машини и съоражения в текстилната , обувната и дървообработващата промишленост”, код 5210119- I степен

„Текстилен техник“, код 542020

 1. “Предачно производство”, код 5420201 – III степен
 2. “Тъкачно производство”, код 5420202 – III степен
 3. “Плетачно производство”, код 5420203 – III степен

„Оператор в текстилно производство“, код 542030

 1. “Предачно производство”, код 5420301 – II степен
 2. “Тъкачно производство”, код 5420302 – II степен
 3. “Плетачно производство”, код 5420303 – II степен

“Ресторантьор”, код 811060 – “Кетъринг”, код 8110603- I степен

“Камериер”, код 811060 – “Хотелиерство”, код 8110603- III степен

“Готвач”, код 811070 – “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701- II степен

“Хлебар – сладкар”, код 541030 – “Производство на сладкарски изделия” , код 5410302 – II степен

“Сервитьор-барман”, код 811080 – “Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801- II степен

„Фризьор”, код 815010 – „Фризьорство“, код 8150101- II степен

„Козметик”, код 815020 – “Козметика”, код 8150201- II степен

„Маникюрист-педикюрист”, код 815030 – “Маникюр, педикюр, ноктопластика”, код 8150301- II степен

„Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, код 861020 – “Търсене спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”, код 8610201 – III степен

Испански език

Английски език

Руски език

Немски език

Френски език