Професия: Код по СППОО: 542110 „Шивач”

Специалност: Код по СППОО: 5421101 “Шивачество”
 
Прием:  след завършен VІІІ клас

Срок на обучение:  4 години / 9 – 12 клас /
 

Форма на обучение:  дневна, самостоятелна
 
 
Завършилите успешно придобиват:

Диплома за средно образование
Свидетелство за І-ва степен професионална квалификация -  регистрира се в МОМН
EUROPASS – комплектът се издава на български и английски език/ може и на друг език – по желание /
Удостоверение за професионална квалификация, легализация на издадените документи от НАЦИД
Препоръка

 

Професионална реализация:

 

Вие можете да се реализирате като шивачи в собствени шивашки ателиета, като квалифицирани шивачи в големи шивашки фирми, като кроячи и гладачи на облекло.
 
Обучението се базира на непрекъснатата ответна връзка между ученик и преподавател. Основен приоритет в съвременното обучението е конструирането на облекла на компютърни системи, което ще Ви даде увереност и самочувствие на бъдещи професионалисти, крачещи  с темповете на нашето съвремие.

 

Възможност за продължаване степента на обучение :

 

След успешно завършване на Професионална гимназия “Богоя” и амбиция да се развивате в света на модата,  можете да продължите обучението си  в ЦПО „Богоя” по професиите: „Дизайнер” или „Моделиер-технолог на облекло”.

Пак при нас, в Колеж „Богоя”,  ще придобиете и най-високата четвърта степен на професионална квалификация по специалността  „Предприемачество и мениджмънт”.

Това ще Ви даде възможност Вие да бъдете мениджъри в необятния свят на модата.