Професия: Код по СППОО: 542040    “Моделиер-технолог на облекло”

Специалност: Код по СППОО: 5420401 “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Прием: след завършен VІІІ клас

Срок на обучение:  4 години / 9 – 12 клас /

Форма на обучение:  дневна, самостоятелна

 

Завършилите успешно придобиват:

Диплома за средно образование
Свидетелство за ІІІ-та степен професионална квалификация - регистрира се в МОМН
EUROPASS – комплектът се издава на български и английски език/ може и на друг език – по желание /
Удостоверение за професионална квалификация, легализация на издадените документи от НАЦИД
Препоръка

 

Професионална реализация:

 

Вие можете да се реализирате като дизайнери в собствени шивашки ателиета или големи шивашки фирми, като моделиери и кроячи на облекло, производители на реквизит в киното и театъра, като квалифицирани шивачи, приложни специалисти-технолози, шапкари, бродировачи, гладачипроизводители на пълнени шивашки изделия и т.н.

 

Обучението се базира на непрекъснатата ответна връзка между ученик и преподавател, посредством компютърните технологии. Основен приоритет в съвременното обучението е конструирането и моделирането на облекла на CADCAM системи, което ще Ви даде увереност и самочувствие на бъдещ дизайнер, крачещ  с темповете на нашето съвремие.

 

Възможност за продължаване степента на обучение :

 

След успешно завършване на Професионална гимназия “Богоя” и амбиция да се развивате в света на модата,  можете да продължите обучението си  в Колеж „Богоя”. При нас ще придобиете най-високата четвърта степен на професионална квалификация по специалността  „Предприемачество и мениджмънт”.

Това ще Ви даде възможност Вие да бъдете мениджъри в необятния свят на модата.