ПРИЕМ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Документи за записване – по образец на ЧПК „Богоя“

Лична карта – копие

Диплома за средно образование – копие

Диплома за висше образование – копие (ако кандидата има)

За чуждестранни граждани: Удостоверение от РУО по местоживеене за признаване на степента на образование

Медицинско свидетелство

Снимки за документи матирани 3,5 х 4,5 см – 3 броя

Свидетелство за професионална квалификация – копие

Удостоверение за професионално обучение- копие

За членове на АКБ – копие на Удостоверение за членство

Сертификати – копие

Платежно за преведена административна такса за записване

Документите може:

 • да се сканират и изпратят на електронна поща: bogoia.institut@gmail.com или bogoia.institut@abv.bg
 • да се изпратят по куриер на адрес: 9000 гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 92 вх. 2 ет. 1

Документи за записване:

 • Договор за обучение – изтеглете от ТУК
 • Приложения – изтеглете от ТУК

  БАНКОВА СМЕТКА:
  БАНКА: ОББ АД
  IBAN: BG14UBBS80021068786940
  BIC: UBBSBGSF

  ЧПК “БОГОЯ” ООД
  БУЛСТАТ: 204430453
  9000 гр. Варна
  бул. „Генерал Колев“ № 92, вх. 2, ет. 1
  МОЛ: Милка Кънева

  Присъедини се към над 1000та наши възпитаници Кандидатствай в Богоя сега!