ПРИЕМ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Документи за записване – по образец на ЧПК „Богоя“

Лична карта – копие

Диплома за средно образование – копие

Диплома за висше образование – копие (ако кандидата има)

За чуждестранни граждани: Удостоверение от РУО по местоживеене за признаване на степента на образование

Медицинско свидетелство

Снимки за документи матирани 3,5 х 4,5 см – 3 броя

Свидетелство за професионална квалификация – копие

Удостоверение за професионално обучение- копие

Сертификати – копие

Платежно за преведена административна такса за записване

Документите може:

  • да се сканират и изпратят на електронна поща: bogoia.institut@gmail.com или bogoia.institut@abv.bg
  • да се изпратят по куриер на адрес: 9000 гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 92 вх. 2 ет. 1

Документи за записване:

  • Договор за обучение – изтеглете от ТУК
  • Приложения – изтеглете от ТУК

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА: ОББ АД
IBAN: BG14UBBS80021068786940
BIC: UBBSBGSF

ЧПК “БОГОЯ” ООД
БУЛСТАТ: 204430453
9000 гр. Варна
бул. „Генерал Колев“ № 92, вх. 2, ет. 1
МОЛ: Милка Кънева

Присъедини се към над 1000та наши възпитаници Кандидатствай в Богоя сега!