Какво е необходимо за да кандидатвате в ЦПО „Богоя“

Документи за записване – по образец на ЦПО „Богоя“
Лична карта – копие
Диплома за средно образование – копие
Диплома за висше образование – копие (ако кандидата има)
Медицинско свидетелдство
Снимки за документи матирани 3,5 х 4,5 см – 3 броя

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG82BPBI79451069380201
BIC: BPBIBGSF

“БОГОЯ-M” ООД
БУЛСТАТ: 200511057
9000 гр. Варна
бул. „Генерал Колев“ № 92, вх. 2, ет. 1
МОЛ: Милка Кънева
    Присъедини се към над 1000-та наши възпитаници Кандидатствай в Богоя сега!