Отличените участници от конкурса за млад дизайнер “Младежка градска мода 2015″,

организиран от “Богоя – М” ООД

със съдействието на Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”,

Сдружение “Наш свят” и

Рекламна агенция “Диавелли”:

I-во място, сертификат “Млад дизайнер” и екскурзия в Италия се присъжда на Десислава Иванова Куртева – 11 клас, възпитаник на ПГТМД – Варна!

II-ро място, сертификат “Млад дизайнер” и екскурзия в Турция се присъжда на Олга Назарова – възпитаник на ЦПО “Богоя” – Варна!

III-то място, сертификат “Млад дизайнер” и предметни награди се присъждат на Веселина Юлиянова Караиванова и Дарина Иванова Пенева – 11 клас, възпитанички на ПГТМД – Варна!

Сертификат “Млад дизайнер” и поощрителни предметни награди “Богоя” връчи на: Надя Герасимова Пеовска – Бургас, възпитаник на ЦПО “Богоя”, Михаела Георгиева Богданова – Бургас, възпитаник на ВСУ “Черноризец Храбър” и Ралица Иванова Бошнакова Димова, възпитаник на ЦПО “Богоя”!

Сертификати “Млад дизайнер” за участие в конкурса се връчиха на: Десислава Филева, Димана Атанасова, Петя Койчева, Мария Георгиева, Павлина Станиева и Силвия Маринова.

Всички отличени се награждават и с участие в обучение “Модна академия 2015″!