Уважаеми дами и господа,

 

Бихме желали да обсъдим с Вас възможностите за съвместно сътрудничество в областта на усвояването на средствата от ЕС през новия програмен период 2014 – 2020 година.

С над 1,2 млрд. лв. ще бъдат субсидирани много малки, средни и големи предприятия и фирми по различни програми за обучения и заетост на продължително безработни лица. Националните приоритети в областта на заетостта, са свързани с осигуряване на условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и повишаване на заетостта в икономиката.

След отварянето на процедурите „Активни“ и „Ново работно място – 2015“, в края на месец ноември общините и бизнесът ще могат да подават заявки за наемане на младежи по схема “Обучения и заетост на младите хора”. Младежите, които нямат необходимата квалификация, ще получават ваучери за безплатно обучение, като разходите за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател се покриват за срок от 6 месеца. Подобна схема се очаква да стартира и за по-възрастни безработни.

 

Център за професионално обучение „Богоя“ има 25 годишен опит в квалификационната дейност, обучили сме над 10 000 курсисти. Като партньори на Агенцията по заетостта, МТСП, Проект „Красива България“, Дирекция „Бюро по труда“, и Регионалните служби по заетост, сме провеждали квалификационна дейност по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2014 г. схеми: „Адаптивност“, „Развитие“, „Аз мога“ и „Аз мога повече“ и др. Може да разгледате референциите от нашите партньори.

 

Философията на услугата, която предлагаме се базира на схващането, че квалификацията е твърде отговорна дейност стояща в основата за създаването на реална и хармонична работна среда, която е предпоставка за постигане на високи бизнес резултати.

Ние считаме, че всеки уважаващ себе си работодател трябва да изисква качествено изпълнение на услугата, която получава срещу парите си – европейските пари, които са наши и ваши.

Днес когато думата „Екип“ набира широка популярност, ние разполагаме с повече от две десетилетия практика обединявайки усилия със специалисти в разнородни професионални области. Това ни дава възможността да Ви предложим следните услуги с изключително качество на изпълнение:

1. Обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по схема „Активни“, схема „Ново работно място – 2015 г.” и схема „Обучение и заетост за младите хора”, изготвяйки учебните програми съобразно приоритетите на работодателите;
2. Помощ при подбора на кандидати за обучение и заетост, подготовка на необходимите документи преди и по-време на обучението и осъществяването на мониторинга;
3. Професионални обучения и обучения по ключови компетентности;
4. Чуждоезиково обучение по професионални направления;
5. Обучение на новопостъпили служители.

 

Всички тези услуги предлагаме в следните професионални направления:

 

  • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
  • Строителство;
  • Производство на облекло и текстил;
  • Фризьорски и козметични услуги;
  • Продажби на едро и дребно. Стопанско управление и администрация;
  • Счетоводство и данъци;
  • Електротехника и електроника;
  • Озеленяване и цветарство;
  • Производство на храни и напитки;
  • Охранител.

 

Уверяваме Ви, че можете да разчитате на нашата коректност и опит и се надяваме на бъдеща съвместна дейност. При интерес от ваша страна, можете да се свържите с нас, за да отговорим на въпросите Ви относно новия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

гр. Варна
бул. „Ген. Колев“ №92
052 / 613 071;
0897 / 961 726 ;
0895 / 776 200;
0895 / 776 205;
0879 / 972 787.
e-mail: bogoia_m@abv.bg