ІІ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „КАТО МАЙСТОРИТЕ“

 

КАТЕГОРИЯ І: „МЛАД ФРИЗЬОР“, КАТЕГОРИЯ ІІ: „МЛАД ДИЗАЙНЕР“, 

КАТЕГОРИЯ ІІІ: „КОНКУРС ЗА МОДНА РИСУНКА“

 

І. Цел на конкурса.

Националният младежки конкурс „Като майсторите“ е форма за насърчаване и разширяване на възможностите за изява на творчеството на децата, учениците, студентите и всички младежи, които търсят поприще за своите идеи в областта на модния дизайн и фризьорството.

ІІ. Основни задачи на конкурса.

  • Да популяризира идеите и творчеството на децата и младежите.
  • Да съдейства за развитието и реализацията на творческите идеи на децата и младежите.
  • Да запознае участниците с постиженията на световните лидери в модния дизайн и шоу-майсторите във фризьорството като изкуство.
  • Да пробуди у младежите предприемачески дух и развие предприемаческо мислене.
  • Да задълбочи обществено-полезната насоченост на дейността на децата и младежите и да формира у тях умения за самостоятелна творческа работа.
  • Да съдейства за създаване на условия за многостранното развитие на децата и младите хора чрез интегриране на знания, умения и способности в областта на модата и фризьорството.

 

ІІІ. Организация и провеждане на конкурса.

Конкурсът се организира от ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БОГОЯ“ – Варна с подкрепата на Община Варна, Дирекция „Младежки дейности“, Сдружение „Наш свят“, Рекламна агенция „Диавелли“ и с медийното съдействие на Радио Варна.

Конкурсът се провежда на национално ниво и в него могат да участват деца от детските градини, ученици, студенти, курсисти и всички, които имат творчески интереси в областта на модата и фризьорството.

 

КАТЕГОРИЯ І: „МЛАД ФРИЗЬОР“

ТЕМА: „ЗВЕЗДИ В КОСИТЕ“

Участници: ученици, студенти, курсисти и всички, които имат творчески интереси в областта на фризьорството.

Критерии за оценяване: креативност, авторство на идеята.

Регламент:

  • Участниците подготвят предварително прическата на своя модел, а на сцената нанасят само довършителни щрихи към нея. Поощрява се участието на всяка иновативна визия на прическа, независимо мъжка или дамска, дневна или вечерна, официална, с аксесоари, подплънки, изкуствени кичури, цвят и т.н.

 

 

  • Участникът може да има ментор.

 

 

  • Кандидатите изпращат регистрационен личен формуляр и снимки на прическата до 25.04.2016 г. на e-mail: bogoia_konkursi@abv.bg  Снимките да са с размер до 5 МВ, JPEG формат, резолюция 300 dpi.