Project Description

Професия Дизайнер

След завършване на професионалното обучение по професия “Дизайнер”, специалност “Моден дизайн”, Вие ще придобите следните знания, умения и компетенции:

 • Изпълнявате всички трудови дейности при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Базисни познания за предприемачество. Формиране на инициативност и предприемчивост;
 • Познавате пазарните отношения, знаете своите правомощия и тези на останалите лица, трудовоправните отнощения и свързаните с тях закони;
 • Разработвате, описвате, анализирате и презентирате художествена модна скица (проект), фотография, оригинал на облекло с аксесоари (с бутиково предназначение);
 • Реализирането на модела и аксесоарите в материал.
 • Избирате традиционни и уникатни текстилни и помощни материали.
 • Снемате мерки за облеклото и определяте параметри за допълненията и ще правите изчисления;
 • Оформяте чертежи и кройки;
 • Разкроявате и ушивате облекло с бутиково предназначение;
 • Разкроявате и ушивате допълнения към облеклото;
 • Съобразявате се с изискванията на рекламата и мениджмънта;
 • Използвате комуникационни и информационни технологии;
 • Извършвате пазарна реализация на творбата;
 • Познавате традиционни и нетрадиционни начини за ушиване, изработване и художествено оформление на облекло и аксесоари;
 • Познавате пропорциите на човешката фигура, чертаете в мащаб, рисувате, правите изчисления и кройки;
 • Познавате характеристиките на материалите и ги използвате правилно;
 • Познавате и спазвате технологичната последователност на изработване на изделията.
КАНДИДАТСТВАЙ

По професия „Дизайнер“ се организират професионално обучение по две специалности:

 • Моден дизайнер – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месец и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – от 950 лв
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 2 200 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Дизайнер“, специалност „Моден дизайн“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Перспектива
 • Цветознание
 • Композиция
 • История на костюма
 • Рисуване
 • Материалознание
 • Технология на облеклото
 • Дизайн на облекло
 • Конструиране на облекло
 • Учебна практика по:
 • Рисуване
 • Технология на облекло
 • Дизайн на облекло
 • Компютърна графика
 • Производствена практика
 • Изработване на бутикови облекла
 • Аксесоари
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), а именно: 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Красимира Добрева е преподавател по професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Инженерен дизайн“, магистърска степен по специалност „Социален мениджмънт“, педагогическа квалифиция и свидетелство за професионална квалификация по професия „Моделиер-конструктор на облекло“. Професионалният ѝ опит е повече от 28 години, през който непрекъснато актуализира своите знания умения и предава опита си на своите курсисти, като голяма част от тях са се реализирали успешно на пазара на труда.

Красимира Добрева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по конструиране по френския метод Лин-Жак, украса на облеклото и аксесоари, CAD-CAM системи, конструиране на детско облекло и грешки при конструиране на облеклото.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Мария Марковска е преподавател по учебна практика професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Технология на облекло от текстил“ и учителска правоспособност. Професионалният ѝ опит е над 45 години, а преподавателския и стаж е повече от 30 години.

Мария Марковска провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да усвоите всички техники и методи за изработване на видовете облекла.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Савка Казаларска е преподавател по художествено оформяне на облекло, модна илюстрация и история на костюма по професиите в сферата на производството на облекло. Притежава висше образование по специалност „Промишлен дизайн“ и научно звание доцент по „Изкуствознание и изобразителни изкуства (мода)“. Професионалният ѝ опит стартира през 1979г., като през годините е била водещ дизайнер в завод „Дружба“ и председател на кооперация „Галатея Варна“.

Доц. Савка Казаларска провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по мулажни техники за моделиране на облеклото, моден стайлинг и други.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Милка Кънева е преподавател по икономически дисциплини, технология на облеклото и учебна практика по професиите в сферата на производството на облекло. Притежава висше образование по специалност „Икономика“ и педагогическа правоспособност. Професионалният ѝ опит стартира през 1961г., като през годините е била технолог в завод „Дружба“, началник на ПУЦ, собственик на цех за производство на облекло. През 1996г. стартира собствен бизнес за предоставяне на квалификационни услуги в сферата на производството на облекло, като към момента управлява частна гимназия, център за професионално обучение и частен професионален колеж „Богоя“.

Милка Кънева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по проектиране на фирми за конфекциониране на облекло, предприемачество и други.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.