Project Description

Професия „Озеленител“

След завършване на професионалното обучение по професия “Озеленител”, специалност “Парково строителство и озеленяване”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и умее да опазва околното среда при изпълнение на служебните си задължения.
 • Да познава съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с производството на цветя и декоративни растения в страната.
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях.
 • Да намира информация с помоща на компюгър, работи с текстообработваща програма.
 • Познава и прилага технологиите и методите в цветопроизводството и парковото строителство.
 • Познава устройството и  принципа на работа, съхрънява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите и цветопроизводствените дейности и парковото строителство.
 • Познава екологичните и биологичните особености и изискванията на дървесните, храстовите, цветните и тревистите видове.
 • Познава и прилага основните методи и средства за защита на парковата растителност.
 • Познава и прилага методите за засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане.
 • Познава и прилага технологията за създаване и подържане на тревни площи.
 • Познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство.
 • Познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси.
 • Познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.
 • Разчита и намира информация в техническа и технологична документация.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да спазва и да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да умее да опазва околното среда при изпълнение на служебните си задължения.
 • Да подготвя почвата за засаждане.
 • Да засажда,и подържа, дървесна, храстова и цветна растителност.
 • Да провежда растителнозащитни мероприятия на парковата растителност.
 • Да намира информация, необходима за изграждаве и подържане на цветопроизводното стопанство и парковото строителство, в техническа и технологична документация.
 • Да засажда и отглежда различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове.
 • Да създава и поддържа тревни площи.
 • Да създава и поддържа вертикално озеленяване, на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси.
 • Да оформя терена и го подготвя за предстоящо засаждане на растения или изграждане на паркова архитектура.
 • Да изгражда и поддържа декоративни настилки.
 • Да изгражда и поддържа паркова архитектура и кътове за отдих.
 • Да изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в обучението

По професия „Озеленител“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Парково строителство и озеленяване – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Озеленител“ Вие получавате:

 • Свидетелство за професионална квалификация за придобита II-ра или III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Озеленител“, специалност „Парково строителство и озеленяване“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Почвознание и ботаника
 • Цветарство и озеленяване
 • Декоративна дендрология. Разсадници
 • Парково и ландшафтно проектиране и строителство
 • Паркова растителност – защита. Поддържане на паркове и градини
 • Градинско и парково изкуство
 • Механизация на парковото строителство
 • Търговски дизайн и аранжиране
 • Водно строителство в озеленяването
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Озеленител“ можете да постъпвате на длъжности 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021Фиданкопроизводител, 6113-1022 Цветопроизводител, 5220-2005 Продавач-консултант в цветарски магазин и др., както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Имате възможност да продължите своето обучение по професия „Техник-озеленител“със специалности „Цветарство“ и „Парково строителство и озеленяване“ за получаване на трета степен на професионална квалификация.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.