Project Description

Професия „Оператор в производството на облекло“

След завършване на професионалното обучение по професия “Оператор в производството на облекло”, специалност “Производство на облекло от текстил”, курсистът ще придобие следните знания, умения и компетенции:

 • Знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
 • да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • да познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • да разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • да знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия;
 • да познава основните суровини и материали в производството на текстил,облекло, обувки и кожени изделия, технологичното им предназначение;
 • да знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
 • да познава основните процеси в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват;
 • да познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
 • описва по схема общото устройство и принципа на действие на шевни полуавтомати, специални шевни машини и кроячна техника;
 • специфичните особености на технологиите за производство на облекло от тъкани и плетени материали
 • основните методи на кроене на облекло от тъкани и плетени текстилни материали
 • основните конструкции на дамско, мъжко и детско облекло от тъкани и плетени текстилни материали;
 • да умее да разчита технологична документация.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Оператор в производството на облекло“ се организират професионално обучение по специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • Производство на облекло от текстил – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Оператор в производството на облекло“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Оператор в производството на облекло“, специалност „Производство на облекло от текстил“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Материалознание
 • Процеси и машини в шевната промишленост
 • Технология на облеклото
 • Конструиране на облеклото

Учебна практика по:

 • Процеси и машини в шевната промишленост
 • Технология на облеклото
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Оператор в производството на облекло“ можете да постъпвате на длъжности: 8266 „Оператори на шевни и бродировачни машини“, 8268 „Оператори на машини за обработка на кожи“, 7442 „Квалифицирани шивачи“, 7447 „Кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия“ и други допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Вие можете да продължите обучението си за придобиване на професионална квалификация по друга специалност от професията или за придобиване на трета степен по друга професия от професионално направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Красимира Добрева е преподавател по професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Инженерен дизайн“, магистърска степен по специалност „Социален мениджмънт“, педагогическа квалифиция и свидетелство за професионална квалификация по професия „Моделиер-конструктор на облекло“. Професионалният ѝ опит е повече от 28 години, през който непрекъснато актуализира своите знания умения и предава опита си на своите курсисти, като голяма част от тях са се реализирали успешно на пазара на труда.

Красимира Добрева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по конструиране по френския метод Лин-Жак, украса на облеклото и аксесоари, CAD-CAM системи, конструиране на детско облекло и грешки при конструиране на облеклото.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Мария Марковска е преподавател по учебна практика професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Технология на облекло от текстил“ и учителска правоспособност. Професионалният ѝ опит е над 45 години, а преподавателския и стаж е повече от 30 години.

Мария Марковска провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да усвоите всички техники и методи за изработване на видовете облекла.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Милка Кънева е преподавател по икономически дисциплини, технология на облеклото и учебна практика по професиите в сферата на производството на облекло. Притежава висше образование по специалност „Икономика“ и педагогическа правоспособност. Професионалният ѝ опит стартира през 1961г., като през годините е била технолог в завод „Дружба“, началник на ПУЦ, собственик на цех за производство на облекло. През 1996г. стартира собствен бизнес за предоставяне на квалификационни услуги в сферата на производството на облекло, като към момента управлява частна гимназия, център за професионално обучение и частен професионален колеж „Богоя“.

Милка Кънева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по проектиране на фирми за конфекциониране на облекло, предприемачество и други.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.