Project Description

Полагане на грижи за деца

Основната цел на обучението е да се придобият знания, умения и компетентности, за да се упражнява професията „Детегледачка“. Обучението обхваща теми и модули свързани със здравето и безопасността, както и физическото и емоционално развитие на детето.

Учебната програма е разработена на базата на универсален модел за обучение на детегледачки, утвърден в множество европейски страни.

Курсът може да се обогатява с допълнителни теми и модули, които да обхващат различни области, необходими за осъществяване дейността на детегледачката (напр. грижи за деца със специални образователни потребности, чужд език и други).

Обучението включва следните основни модули:

  • Педагодически подход;
  • Документация;
  • Общуване с детето и родителите;
  • Когнитивно и емоционално развитие;
  • Физическо и психомоторно развитие;
  • Сигурност на детето в домашна среда;
  • Управление на образованието и социалните услуги;
  • Грижи за здравето и хигиената на детето в домашни условия.

Учебната програма е подходяща за обучение на безработни лица по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на обучението?

След завършване на обучението „Полагане на грижи за деца“ Вие получавате:

Диплом на български и английски език

Референция за постигнати резултати

Какви са таксите за обучение?

Цената на обучението е в размер от 400 лв. до 900 лв. и се определя в зависимост от избора Ви на учебна програма и необходимостта от изучаването на допълнителни теми и модули.

Можете да направите запитване за индивидуална ценова оферта на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След успешно завършване на обучението „Полагане на грижи за деца“ Вие можете да повишавате квалификацията си чрез обучение по професии „Социален асистент“ или „Здравен асистент“.

Към Частен професионален колеж „Богоя“ имате възможността да придобиете и най-високата IV-та степен във Вашата област по професия „Гувернантка“, специалност „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия“.

За повече информация разгледайте „Колеж“

https://bogoia.net/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0/

След успешно преминат курс Вие можете да се реализирате като детегледачка в страната или чужбина, в частни детски кътове, занимални и други организации, предоставящи услуги за отглеждане на деца.

КАНДИДАТСТВАЙ

Преподаватели в обучението са специалисти с дългогодишен опит и квалификации в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Допълнителните им компетентности в сферата на андрагогиката и обучението на деца със СОП, им позволяват да подготвят бъдещите детегледачки за работа, според индивидуалните нужди на детето и родителите.

Присъедини се към над 1000 Успешно завършили студенти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.