Project Description

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1) И ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

Описание на обучението:

Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на базови знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области.

Знания и умения, които ще усвоите:

 • Работа с уеб браузери и уеб сайтове
 • Управление и съхраненение на данни и работа в облачна среда
 • Работа с електронни пощи
 • Работа с офис пакети MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • Онлайн етикет и защита в интернет
 • Инсталиране на софтуерни устройства
 • Работа с официални интернет сайтове на държавни институции и други.

Обученията са безплатни за всички желаещи и се финансират по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+, Национален план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

За да се включите в обучение за придобиване на базово ниво по дигитални умения  (нива 1 и 2 от DigCom 2.1), можете да си подадете електронно заявление в Агенция по заетостта на този линк

За обученията се изготвят гъвкави графици, съобразени с желанията на участниците. Обученията се провеждат в дистанционна форма.

За повече информация и съдействие при подаване на заявление към Агенция по заетостта, можете да се свържете с нас:

тел. + 359 879 97 27 87; +359 895 776 205; +359 895 776 200     

email: bogoia_m@abv.bg

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1)

Описание на обучението:

Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на средно ниво на общи дигитални компетенции, включващи знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области.

Знания и умения, които ще усвоите:

 • Работа със специализирани портали в интернет
 • Управление на файлова система
 • Подготовка и изпращане на пакет документи за кандидатстване за работа
 • Записване на видео-визитка
 • Ползване на публични услуги в РБ /e-Gov.bg/
 • Електронен отпечатък и електронни следи
 • Работа с MS Word/Publisher/, MS PowerPoint, MS Excel/Google Sheets, Google Docs
 • Лицензи от семейството на Creative Commons
 • Блоково програмиране (scratch, block.ly и други)
 • Правила за защита на личните данни и поверителност GDPR
 • Платформи за самообучение в интернет и други

За да се включите в обучение за придобиване на базово ниво по дигитални умения  (нива 3 и 4 от DigCom 2.1), можете да си подадете електронно заявление в Агенция по заетостта на този линк

За обученията се изготвят гъвкави графици, съобразени с желанията на участниците. Обученията се провеждат в дистанционна форма.

За да се включите в обучение директно за нива 3 и 4 от DigCom 2.1, трябва да положите входящ тест.

Ако сте преминали вече базово обучение за дигитални умения и имате издаден Сертификат можете да се възползвате от втори безплатен ваучер за средно ниво, без да полагате входящ тест.

Обученията са безплатни за всички желаещи и се финансират по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+, Национален план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

За контакти:

+ 359 52 61 30 71    + 359 879 97 27 87;     +359 895 776 205;       +359 895 776 200

bogoia_m@abv.bg