Project Description

Професионален грим

Гримьорът придобива знания, умения и компетенции, които му позволяват да извършва следните основни трудови дейности:
⦁ предлага и извършва процедури за грим;
⦁ прави цветоанализа;
⦁ прави различни видове грим според повода;
⦁ разпознава и коригира недостатъците по кожата;
⦁ прилага моделиращи техники на лицето чрез грим;
⦁ оформя и почиства вежди, оцветява вежди и мигли, поставя изкуствени мигли;
⦁ прилага подходяща и безопасна за здравето на клиента козметична услуга;
⦁ консултира клиентите при избора на услуга и на продукти за домашно ползване;
⦁ предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти.
⦁ създава ценоразпис на процедурата, описва технологичната последователност и времетраенето ѝ;
⦁ спазва правила за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за тяхното спазване;
⦁ контролира спазването на фирмените правила, на изискванията за работно облекло, здравословно състояние, етика, работа в екип на персонала в салона;
Гримьорът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, да има правилна преценка и умение за бърз и адекватен избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента. Ефективно да планира, организира времето и последователността на дейностите в съответствие с технологичните изисквания.
Гримьорът упражнява дейността си във: салони за красота, СПА центрове, обекти за търговия с козметични продукти.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности може да откриете

По професия „Козметик“, специалност „Козметика“ се организира професионално обучение по:

⦁ Професионален грим – за придобиване на част от II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 1-2 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.
За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на обучението?

След завършване на обучението Вие получавате:

  • Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН
  • Сертификат на български и английски език

Какви са таксите за обучение?

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на учебна програма. За повече информация за ценовите оферти и градовете, в които се провеждат обучения, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg

КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Козметик“, специалност „Козметика“, курс „Професионален грим“ Вие ще изучавате следните учебни модули:
⦁ Здравословни и безопасни условия на труд
⦁ Ценообразуване на услугата
⦁ Хигиена и безопасност при работа
⦁ Козметика
⦁ История на грима и цветоанализа
⦁ Основни проблеми при гримиране
⦁ Видове грим и етапи на изпълнение
⦁ Моделиране
⦁ Учебна практика по: Дневен, вечерен и екстравагантен грим
⦁ Работа с клиенти

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на специалността?

След успешно завършване на обучението по „Професионален грим“ Вие можете да повишавате и разширявате квалификацията си в следните сфери: професионален грим – телевизионен, моден и театрален грим. Да повишавате професионалните си знания, умения и компетентности чрез участие в различни квалификационни форми – обучения, курсове, семинари, конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
Към Център за професионално обучение „Богоя“ имате възможността да придобиете и III-та степен във Вашата област по професия „Дизайнер“, специалност „Театрален грим и перуки“.
След придобиване на професионална квалификация по част от професията Вие можете да заемате длъжности по НКПД: 5142 „Козметици и сродни на тях“, 5223 „Продавач-консултанти“ в обекти за търговия с козметични продукти, включени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Боряна Кузова е професионален гримьор и единствен представител за България на марката Parisax. Притежава професионална квалификация за придобита IV-та степен по професия „Инструктор“, специалност „Инструкторска дейност по козметични услуги“, свидетелство за професионална квалификация по преподаваната професия и удостоверения за надграждащи обучения в сферата на козметичните услуги.

Боряна Кузова провежда обучения по част по професия „Козметик“. При нея можете да надградите знанията си по професионален грим, миглопластика, мезотерапия, радиочестотен лифтинг, микродермабразио и други.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Гаврил Кръстевич“ № 10
Buena Vista Spa Club

Валерия Руженова е професионален гримьор и представител за България на марката Show. Притежава висше образование по специалност „Инженерен дизайн“ и удостоверения за надграждащи обучения в сферата на козметичните услуги. Практикува като „Гримьор“ от 2013г.

ДВалерия Руженова провежда обучения по част по професия „Козметик“. При нея можете да надградите знанията си по професионален грим.

Адрес: 9700, гр. Шумен
ул. „Хан Омуртаг“ № 11
Салон за красота „Теа“
1000, гр. София

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.