Project Description

Професия: Компютърен график

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти: Код:213
Професия: Компютърен график: Код: 213060
Специалност: Компютърна графика: Код: 2130601
Степен на професионална квалификация – Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Графичните дизайнери произвеждат рисунки, които манипулират на компютърни софтуерни програми, за да изпратят конкретно визуално съобщение. Мотивът за тяхната работа е да използват своите творения, за да достигнат до потенциални клиенти на емоционално ниво, като същевременно предоставят информация за продукта на своя клиент. Графичният дизайнер трябва да има силен артистичен талант, както и да владее технологиите, за да общува визуално с други хора чрез печатно или електронно съдържание. В тази роля дизайнерът има възможност да избере от набор от дизайнерски елементи, за да постигне декоративния или артистичен ефект, който желае.

Какво ще получите след обучението по графичен дизайн

Като се имат в предвид и степените на квалификация, полезно е да се знаят и някои от позициите свързани с графичния дизайн, които могат да заемат хора с такива умения:

  • Арт директор – тази позиция обикновено изисква няколко години опит като графичен дизайнер. Неговата задача е да наблюдава творчески екип, който е отговорен за визуалния дизайн на проект за филми, видео игри, опаковки на продукти, реклами или каквото и да е друго, в зависимост от услугите, които предлага компанията
  • Мултимедия дизайнер – това са хората, които произвеждат визуални ефекти и компютърна анимация за филми, телевизионни предавания и видеоигри
  • Индустриален дизайнер – Sed at risus at erat pretium fringilla
  • Индустриален дизайнер – Индустриалните дизайнери работят в екипи, за да създадат дизайни за най-различни продукти. Всяка една индустриална сфера има специфики, с които дизайнера трябва да е запознат за да може да създаде „работещ“ дизайн.
  • Графичен дизайнер – рекламни агенции, новинарски сайтове, списания, както и всички средни, или големи компании, които могат да си позволят заплата на такъв член на екипа.
Кандидатсвай още сега

Какви знания умения и компетентности ще получите

Номер Наименование на учебните предмети Брой часове
Общ брой часове Теория Практика
Професионална подготовка
А. Задължителни учебни часове 900 464 436
А1 Обща професионална подготовка
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Предприемачество 8 8
3 Икономика 8 8
Общ брой часове А1. 24 24
А2 Отраслова професионална подготовка
4 Чужд език по професията 16 16
5 История на изкуството 24 24
6 Компютърна графика 24 24
7 Рисуване 32 32
8 Предпечатна подготовка 24 24
9 Фотография и видеотехника 24 24
Общ брой часове А2 144 144
А3 Специфична професионална подготовка
10 Компютърна графика 120 120
11 Графичен дизайн 24 24
12 Компютърна анимация 32 32
13 Предпечатна подготовка 32 32
14 Фотография и видеотехника 32 32
15 Комбинаторика и цветознание 24 24
16 Рисуване 32 32
Общ брой часове: А3 296 296
Кандидатсвай още сега

Какви ще бъдат резултати от курса за колежаните

Apply Today

COURSE TUTORS

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.