Project Description

КАНДИДАТСТВАЙ

Професия Фризьор

Фризьорът придобива знания, умения и компетенции, които му позволяват да извършва следните основни трудови дейности:

 • Спазва общите и специфичните хигиенни норми;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Разбира своята роля в трудовия процес;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Знае общите правила за работа с персонален компютър и разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
 • Осъществява кратка комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област
 • Познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството и професионално си служи с тях;
 • Притежава теоретични знания за изискванията при оформяне на фризура и знания за технологичната последователност при работа;
 • Има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;
 • Прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
 • Прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
 • Избира правилно препаратите според предназначението им и съответствието на косата;
 • Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Спазва технологичната последователност при работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията и към новите технологии при провеждането им;
 • Ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа.

Фризьорът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, да има правилна преценка и умение за бърз и адекватен избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента. Ефективно да планира, организира времето и последователността на дейностите в съответствие с технологичните изисквания.

Фризьорът упражнява дейността си във: салони за красота, СПА центрове, обекти за търговия с козметични продукти, фирми за търговия с апарати и инструменти за фризьорски дейности, круизни кораби и др.

За качественото обслужване на клиентите от голямо значение са добрият външен вид и общата култура.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете ?

По професия „Фризьор“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Фризьорство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Организация и технология на фризьорските услуги – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития“

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на обучението?

След завършване на обучението по професия „Фризьор“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита II-ра или III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са таксите за обучението?

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1 750 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 2 200 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Въведение в професията
 • Хигиена и безопасност при работа
 • Рисуване
 • Козметика
 • Материалознание
 • Технология на специалността
 • Съвременни тенденции във фризьорството
 • Счетоводство и отчетност
 • Фирмено право
 • Учебна практика по: Козметика и Технология на специалността
 • Производствена практика

В обучението по професия „Фризьор“, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Въведение в професията
 • Хигиена и безопасност при работа
 • Рисуване
 • Козметика
 • Материалознание
 • Технология на специалността
 • Съвременни тенденции във фризьорството
 • Счетоводство и отчетност
 • Маркетинг и реклама
 • Фирмено право
 • Организация на работа в студиото за красота
 • Учебна практика по: Козметика, Технология на специалността, Съвременни тенденции във фризьорството и Организация на работата в студиото за красота
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След успешно завършване на обучението по професия „Фризьор“ Вие можете да повишавате и разширявате квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

Към Частен професионален колеж „Богоя“ имате възможността да придобиете и най-високата IV-та степен във Вашата област по професия „Инструктор“, специалност „Инструкторска дейност по фризьорски услуги“. За повече информация разгледайте „Колеж“

След придобиване на професионална квалификация по професията Вие можете да заемате длъжности по НКПД: 5141: 5141-2001 „Фризьор”, 5141:5141-2011 „Фризьор”, 3343:3343-3007 „Организатор, дейности във фризьорски салон“ и 3343-3008 „Специалист, дейности във фризьорски салон“ и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Севда Райчева е преподавател по специалности „Фризьорство“ и „Организация и технология на фризьорските услуги“. Притежава професионална квалификация за придобита IV-та степен по професия „Инструктор“, както и професионална квалификация по професии „Фризьор“ и „Козметик“. Професионалната и дейност стартира през далечната 1985г., през които управлява верига от салони „Севи Стил“. Като лектор и треньор в ЦПО „Богоя“ започва да работи през 2009г. и предава своите знания и умения на огромен брой курсисти, част от които се класират на челни места в национални конкурси по фризьорство.

Севда Райчева провежда обучения за придобиване на II-ра и III-та степен на професионална квалификация по професия „Фризьор“. При нея можете да усвоите технологията и тънкостите на колористиката, официалните прически, бръснене и оформяне на бради и много други специфични за професията умения.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Зора“ № 8
Фризьорски салон „Севи Стил“

Айля Салим е преподавател по специалности „Фризьорство“ и „Организация и технология на фризьорските услуги“. Притежава висше образование по специалност „Международни икономически отношения“, както и професионална квалификация по професия „Фризьор“. Професионалната и дейност стартира през през 2014г., като изключителна популярност придобива с изработването на абитуриентски и сватбени прически.

Айля Салим провежда обучения за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация по професия „Фризьор“. При нея можете да усвоите специфични умения за изработване на официални прически и колористика.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Цар Освободител“ № 53
Студио за красота „Киара“

Ангел Бърдуков е преподавател по специалности „Фризьорство“ и „Организация и технология на фризьорските услуги“. Професионалната му кариера стартира през 2005г. Той е иновативен млад фризьор, непрекъснато се самоусъвършенства, с майсторски умения в колористиката и официалните прически.

Ангел Бърдуков провежда обучения за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация по професия „Фризьор“. При него можете да усвоите всички съвременни модни тенденции във фризьорството и колористиката.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Виолета Джеджева е преподавател по специалности „Фризьорство“ и „Организация и технология на фризьорските услуги“. Притежава професионална квалификация за придобита IV-та степен по професия „Инструктор“, специалност „Инструкторска дейност по фризьорски услуги“. Професионалната ѝ дейност стартира през 1995г., а през 2019г. се включва в екипа на ЦПО „Богоя“.

Виолета Джеджева провежда обучения за придобиване на II-ра и III-та степен на професионална квалификация по професия „Фризьор“. При нея можете да усвоите съвременните тенденции във фризьорството.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Марин Дринов“ № 42
Салон за красота „Вили“

Стефка Христова е преподавател по специалности „Фризьорство“ и „Организация и технология на фризьорските услуги“. Притежава професионална квалификация за придобита IV-та степен по професия „Инструктор“, специалност „Инструкторска дейност по фризьорски услуги“. Професионално се занимава с фризьорство от 2001г., а през 2019г. се включва в екипа на ЦПО „Богоя“, за да обучава курсисти на територията на гр. Велико Търново.

Стефка Христова провежда обучения за придобиване на II-ра и III-та степен на професионална квалификация по професия „Фризьор“. При нея можете да усвоите съвременните тенденции във фризьорството.

Адрес: 5000, гр. Велико Търново
ул. „Ильо Войвода“ № 10
Фризьорско ателие „Стефи Елеганс“

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.