Карвинг – декоратор

2021-07-05T12:18:52+02:00

Карвингът, или гравирането на плодове, зеленчуци, млечни и други хранителни продукти, както и на лед, е ново изкуство, което навлиза с много бързи темпове в кулинарията и става неразделна част от нея. Може да се работи и върху различни храни

Сервитьор – барман

2020-04-30T10:32:04+02:00

Сервитьор-барманът подготвя работния процес в залата за хранене и бара; разпределя и организира работата си в залата за хранене; посреща и настанява гостите; представя и поднася лист-меню за ястия и карта за напитки; приема поръчката и консултира гостите

Готвач

2020-04-30T10:32:24+02:00

Готвачът сам или в екип приготвя и оформя ястията, като избира необходимите хранителни продукти за деня, прави предварителна обработка и приготвя полуфабрикати и кулинарна продукция (предястия, супи, основни ястия и десерти), като спазва технологичния процес

Камериер

2020-04-30T10:32:52+02:00

Хилядолетното културно-историческо наследство, богатите природни и антропогенни туристически ресурси на България, както и обновената и модернизирана материална база, са предпоставки за реализирането на висококачествен продукт

Администратор в хотелиерството

2020-04-24T10:22:03+02:00

Администраторът в хотелиерството приема, регистрира, проверява данните от документите за самоличност на гостите и ги настанява при пристигане в мястото за настаняване.