Оператор на парни и водогрейни съоръжения

2020-04-30T10:26:32+02:00

Професия "Оператор на парни и водогрейни съоръжения" След завършване на професионалното обучение по професия “ Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност “ Експлоатация [...]

Монтьор на компютърни системи

2020-04-30T10:40:13+02:00

Следващите години при темповете на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия.

Електромонтьор

2020-04-30T10:40:32+02:00

Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми

Машинен техник

2020-04-30T10:40:43+02:00

Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици.