Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Основната цел на обучението е да се придобият знания, умения и компетентности, за да се упражнява професията „Детегледачка“. Обучението обхваща теми и модули свързани със здравето и безопасността, както и физическото и емоционално развитие на детето.

Учебната програма е подходяща за обучение на безработни лица по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“.