Project Description

Професия  Шивач

След завършване на професионалното обучение по професия “Шивач”, специалност “Шивачество”, курсистът ще придобие следните знания, умения и компетенции:

 • Описва и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания;
 • Описва и спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите;
 • Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсявания.
 • Познава видовете ръчни инструменти и приспособления и предназначението им;
 • Описва начините за оформяне на подгъви;
 • Познава основните видове шевни машини и техните части;
 • Разпознава детайлите на облеклото – ръкав, гръб, предница, джоб, яка и др.;
 • Посочва технологичната последователност за изработване на детайли на облеклото;
 • Разчита символите за правилно съединяване на детайлите на облеклото.
 • Описва технологичната последователност за изработване на различни видове изделия, предназначени
  за бита;
 • Разпознава и посочва видовете, свойствата и приложението на основните и помощни материали, използвани в шевното производство;
 • Познава съоръженията за влаготоплинна обработка – ютия, преса за гладене и подлепване;
 • Познава техниките за сгъване на риза, пола, спално бельо;
 • Разчита етикети на изделия от текстил;
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Шивач“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Шивачество – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Шивач“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Шивач“, специалност „Шивачество“, в рамките на 300 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Материалознание
 • Процеси и машини в шевната промишленост
 • Учебна практика по:
 • Процеси и машини в шевната промишленост
 • Производствена практика
 • Основни конструкции на облекло от текстил-теория
 • Основни конструкции на облекло от текстил-учебна практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Шивач“ можете да постъпвате на длъжности от НКПД: 7433-1007 Работник, спомагателни шивашки дейности, 7433-1009 Шивач, мъжко/дамско облекло, 7436-1010 Шивач, драперии/пердета, 7436-1014 Шивач, както и други, включени при актуализирането на НКПД. 

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в производството на облекло“ или на трета степен по професиите „Моделиер технолог на облекло“ или по специалност „Моден дизайн“ от професия „Дизайнер“ (ако отговаряте на изискванията за входящо образователно равнище, определени в ЗПОО).

КАНДИДАТСТВАЙ

Красимира Добрева е преподавател по професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Инженерен дизайн“, магистърска степен по специалност „Социален мениджмънт“, педагогическа квалифиция и свидетелство за професионална квалификация по професия „Моделиер-конструктор на облекло“. Професионалният ѝ опит е повече от 28 години, през който непрекъснато актуализира своите знания умения и предава опита си на своите курсисти, като голяма част от тях са се реализирали успешно на пазара на труда.

Красимира Добрева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по конструиране по френския метод Лин-Жак, украса на облеклото и аксесоари, CAD-CAM системи, конструиране на детско облекло и грешки при конструиране на облеклото.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Мария Марковска е преподавател по учебна практика професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Технология на облекло от текстил“ и учителска правоспособност. Професионалният ѝ опит е над 45 години, а преподавателския и стаж е повече от 30 години.

Мария Марковска провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да усвоите всички техники и методи за изработване на видовете облекла.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Милка Кънева е преподавател по икономически дисциплини, технология на облеклото и учебна практика по професиите в сферата на производството на облекло. Притежава висше образование по специалност „Икономика“ и педагогическа правоспособност. Професионалният ѝ опит стартира през 1961г., като през годините е била технолог в завод „Дружба“, началник на ПУЦ, собственик на цех за производство на облекло. През 1996г. стартира собствен бизнес за предоставяне на квалификационни услуги в сферата на производството на облекло, като към момента управлява частна гимназия, център за професионално обучение и частен професионален колеж „Богоя“.

Милка Кънева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по проектиране на фирми за конфекциониране на облекло, предприемачество и други.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.