Здравен асистент

2021-06-15T12:32:05+02:00

Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период.