ЦПО “Богоя” – гр. Варна

Център за професионално обучение „Богоя“ е лицензирана обучаваща организация, съгласно Лицензия № 201112918, издадена от НАПОО на 09.09.2011г.

Центърът организира и провежда курсове за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в различните професионални направления.

За нашият екип основна цел е подобряването качеството на човешкия потенциал и осигуряването на адекватно равнище на личностни и професионални знания и умения на курсистите.

ЦПО „Богоя“ разполага с висококвалифицирани лектори с висше образование и богат практически опит в сферата си на дейност.

При провеждане на професионалните курсове, лекторите използват разнообразни интерактивни методи и техники на обучение, които развиват креативността, поощряват дивергентното мислене и осигуряват съдържателна и релевантна обратна връзка.

Направление фризьорски и козметични услуги

2021-06-22T08:08:04+02:00

Професионален грим

В обучението по „Професионален грим“ Вие ще се запознаете с основните хигиенни изисквания, ценообразуване на услугата, козметични средства, цветоанализа, основните проблеми при гримиране, видове грим, моделиране и техники на изпълнение.

2022-07-07T08:37:30+02:00

Маникюрист – педикюрист

Mаникюрист-педикюристът извършва следните основни трудови дейности: предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката

2022-07-07T08:41:49+02:00

Козметик

Козметикът с втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: извършва козметични процедури, козметични масажи за лице и тяло, козметично почистване на лицето чрез ръчна екстракция

2022-07-07T08:40:54+02:00

Фризьор

Фризьорът упражнява дейността си във: салони за красота, СПА центрове, обекти за търговия с козметични продукти, фирми за търговия с апарати и инструменти за фризьорски дейности на круизни кораби и други места подходящи за една бюти професия

Направление хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2021-07-05T12:18:52+02:00

Карвинг – декоратор

Карвингът, или гравирането на плодове, зеленчуци, млечни и други хранителни продукти, както и на лед, е ново изкуство, което навлиза с много бързи темпове в кулинарията и става неразделна част от нея. Може да се работи и върху различни храни

2020-04-30T10:32:04+02:00

Сервитьор – барман

Сервитьор-барманът подготвя работния процес в залата за хранене и бара; разпределя и организира работата си в залата за хранене; посреща и настанява гостите; представя и поднася лист-меню за ястия и карта за напитки; приема поръчката и консултира гостите

Направление архитектура и строителство

2020-04-30T10:35:54+02:00

Помощник пътен строител

Помощник пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища

2020-04-30T10:38:26+02:00

Пътен строител

Пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии

Направление производство и преработка

Направление изкуства

2021-12-02T16:38:15+02:00

Перукерство

Перукерството е занаят датиращ от древността, а изработените продукти могат да променят визията на всеки, както и значително да благоприятстват емоционалното и психическо състояние на клиента.

2023-01-26T15:56:59+02:00

Моден дизайнер

Дейностите на модния дизайнер са разнообразни. Прави дизайн на дрехи и аксесоари. Създава оригинални облекла или прави дизайн на облекла, които следват вече установени модни линии. Избира цветовете и видовете материал.

Направление стопанско управление и администрация

Направление информатика

2020-04-06T12:21:39+02:00

Оператор на компютър

Използването на компютрите и информационните технологии в ежедневието и във всички сфери на човешката дейност - производство и разпространяване на стоки, информиране, обслужване, поддържане и др., определя подготовката на специалисти в този бранш като значима за развитие на бизнеса

2021-11-24T16:59:19+02:00

Организатор Интернет приложения

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия.

Направление техника

2020-04-30T10:40:13+02:00

Монтьор на компютърни системи

Следващите години при темповете на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия.

2020-04-30T10:40:32+02:00

Електромонтьор

Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми

Направление Селско, горско, рибно стопанство

2020-04-30T10:34:13+02:00

Работник в горското стопанство

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в горското стопанство", могат да работят в държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, разсадници за горски и декоративни дървесно-храстови видове

Направление Здравеопазване и социални грижи

2021-06-15T12:32:05+02:00

Здравен асистент

Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период.

Направление Спорт

2020-04-30T10:30:27+02:00

Фитнес инструктор

Инструкторът по фитнес изпълнява задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.

Направление Услуги за дома

Направление Сигурност, безопасност и опазване на околната среда

2020-04-30T10:29:15+02:00

Спасител при бедствия и аварии

Спасителят при бедствия, аварии и катастрофи може да заема длъжности в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, в състави на многонационални спасителни екипи в страната и извън нея

2020-04-30T10:29:59+02:00

Еколог

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността "Експлоатация на съоръжения за пречистване на води" от професията "Еколог" могат да изпълняват следните основни трудови дейности: • обслужване на съоръжения за пречистване на отпадъчни и природни води

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.