Придобиване на ключови компетентности – базово и средно равнище на дигитални умения

2024-06-11T08:20:42+02:00

Овладяване на знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области.

Оператор на компютър

2020-04-06T12:21:39+02:00

Използването на компютрите и информационните технологии в ежедневието и във всички сфери на човешката дейност - производство и разпространяване на стоки, информиране, обслужване, поддържане и др., определя подготовката на специалисти в този бранш като значима за развитие на бизнеса

Организатор Интернет приложения

2021-11-24T16:59:19+02:00

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия.