Оператор на компютър

2020-04-06T12:21:39+02:00

Използването на компютрите и информационните технологии в ежедневието и във всички сфери на човешката дейност - производство и разпространяване на стоки, информиране, обслужване, поддържане и др., определя подготовката на специалисти в този бранш като значима за развитие на бизнеса

Организатор Интернет приложения

2020-04-30T10:40:53+02:00

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия.