Офис секретар

2020-04-30T10:26:53+02:00

Професия "Офис секретар" След завършване на професионалното обучение по професия “Офис секретар”, специалност “Административно обслужване”, обучаваният, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал [...]

Касиер

2020-04-30T10:27:10+02:00

Професия "Касиер" След завършване на професионалното обучение по професия “Касиер”, специалност “Касиер”, обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ : правилата за безопасна работа и опазване на [...]

Сътрудник в малък и среден бизнес

2020-04-30T10:27:26+02:00

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" След завършване на професионалното обучение по професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност “Малък и среден [...]

Офис – мениджър

2020-04-30T10:41:05+02:00

Офис секретарят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции, като познава и 4 спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност

Сътрудник бизнес услуги

2020-04-30T10:41:21+02:00

Сътрудникът в бизнес услуги извиква работници и служители при ръководителя и приема външни посетители по установения ред. Той координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи

Оперативен счетоводител

2020-04-06T12:14:49+02:00

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове.

Данъчен и митнически посредник

2020-04-30T10:41:36+02:00

Данъчният и митнически посредник подпомага физическите и юридическите лица в дейностите по изпълнение на митническите и данъчните им задължения. Данъчният и митнически посредник извършва трудови дейности

Финансист

2020-04-30T10:42:07+02:00

Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките или застрахователните дружества, като спазва всички законови и подзаконови актове, касаещи конкретната дейност. Работи в различни области свързани пряко и непряко с финанси.

Търговски представител

2020-04-30T10:42:19+02:00

Търговският представител посреща и обслужва етично и вежливо клиентите в търговския обект, консултира клиентите за качествата и предназначението на предлаганите в търговския обект стоки.

Продавач – консултант

2020-04-30T10:42:28+02:00

Но има човек, който си стои там цял ден и чака нас, клиентите. Но какво точно представлява тази професия. Да, професия. Това не е просто работа, не е работа само за студенти, за да имат някакви собствени доходи