Помощник пътен строител

2020-04-30T10:35:54+02:00

Помощник пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища

Пътен строител

2020-04-30T10:38:26+02:00

Пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии

Строител

2020-04-30T10:38:41+02:00

Работниците, придобили квалификация по професията "Строител", се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи - хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др

Строителен техник

2020-04-30T10:38:54+02:00

Строителният техник участва в изграждането, поддържането и ремонта на: сгради и наземни съоръжения; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии